Taal en Technologie: Vervolgonderzoek en nieuwe publicatie

Taal en Technologie: Vervolgonderzoek en nieuwe publicatie

20 Dec 2018

Na twee onderzoeken op het gebied van Taal en Technologie (TET) is nu het derde onderzoek op dit terrein van start gegaan. Het eerste deelonderzoek richtte zich op de kenmerken van een professionaliseringsaanpak om taalgericht W&T-onderwijs te implementeren. Het tweede deelonderzoek was gericht op het inzetten van de al ontwikkelde materialen in een train-de-trainer module.

Ondertussen is ook het derde deelonderzoek van start gegaan met de naam Blended TET-netwerk: Integratie Taal en Techniek op de pabo (TET-3). Het doel van dit onderzoek is om de opbrengsten op te schalen en te verankeren in de curricula in het primair onderwijs en op de pabo’s. 

 Nieuwe publicatie over professionalisering Taal en W&T

Vorige week verscheen er een publicatie in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders. Dit gaat over het TechYourFuture onderzoek naar de opschaling van taalgericht W&T-onderwijs (TET-2). Het artikel gaat in op het ontwerp van een interdisciplinaire blended professionalisering voor pabo-opleiders taal en W&T.

 Samenvatting van het artikel

Wetenschap en technologie (W&T) verdient meer aandacht in het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen, maar gezien het volle curriculum is dat niet eenvoudig. Integratie met andere domeinen, zoals taal, kan uitkomst bieden. Om aankomende leerkrachten op te leiden om geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs te geven, is een interdisciplinair professionaliseringstraject voor pabo-opleiders taal en W&T ontwikkeld in de vorm van ‘blended leren’. In deze bijdrage beschrijven we het ontwerp hiervan en de ervaringen ermee in de praktijk. Lees het complete artikel hier.