Van ‘zorg- en welzijnsprofessionals vs. technologie’ naar ‘zorg- en welzijnsprofessionals mét technologie’

Van ‘zorg- en welzijnsprofessionals vs. technologie’ naar ‘zorg- en welzijnsprofessionals mét technologie’

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van zorg en welzijn: dit zijn thema’s waar grote maatschappelijke opgaven liggen. Om dure zorg te voorkomen, wordt ingezet op een kanteling gericht op preventie (KIA Gezondheid en Zorg, 2020). Technologie wordt hierbij genoemd als één van de middelen om deze kanteling te realiseren.

Ondanks de voordelen en grote potentie van technologische innovatie, kleeft aan het gebruik ervan een belangrijk aandachtspunt: de professional moet de samenwerking met de technologie aan willen gaan, aan kunnen gaan en vol kunnen houden. In twee parallelle voorverkenningen (een verkenning in het zorgdomein en een verkenning in het welzijnsdomein) staat daarom de volgende vraagstelling centraal: Hoe blijven de capaciteiten van zorg- en welzijnsprofessionals aansluiten op het werk in de domeinen zorg en welzijn dankzij én ondanks de inzet van technologie in het arbeidsproces?

Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van twee concrete technologieën: In het zorgdomein ‘Hartzorg op Afstand’ (Isala, Zwolle) en in het welzijnsdomein het digitale platform ‘Jouw Omgeving bij online hulpverlening’ (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, Enschede).

Onderzoek in het onderwijs

In dit project gaan studenten op verschillende manieren aan de slag in het begeleiden van cliënten op afstand; zowel met Hartzorg op Afstand (gezondheidszorg) als Jouw Omgeving (sociaal werk). Daarbij worden de competenties onderzocht die studenten nodig hebben, de manier waarop ze invloed kunnen uitoefenen op hun taak en hoe ze naar hun beroep kijken, door het gebruik van deze technologieën. Verandert deze blik daar bijvoorbeeld door? Zien studenten zichzelf dit soort technologieën ook echt gebruiken na hun afstuderen?

Alle opleidingsniveaus krijgen aandacht in dit project, van mbo t/m wo. Juist omdat in de praktijk professionals vanuit het mbo, hbo en wo samenwerken, waarbij ze elkaars expertise weten te vinden, krijgt deze samenwerking een belangrijke plek in het project. Dat geldt ook voor de koppeling met het werkveld.

Kwaliteit in het werk verbeteren

Het project houdt een breed consortium voor ogen. Niet alleen het onderwijs en zorg- en welzijnspraktijken op de werkvloer verdienen daarin aandacht. HRM-afdelingen van betrokken organisaties worden nadrukkelijk ook aangesproken. Een krachtig human capital-beleid is van belang voor het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers, zodat de kwaliteit van het werk in zorg en welzijn verbeterd wordt. Onderzocht wordt hoe de samenwerking met technologie zodanig moet worden ingericht, dat mensen anders tegen technologie aan gaan kijken; niet als een bedreiging, maar juist als hulpmiddel.

Beoogde opbrengsten

Als onderdeel van deze voorverkenning wordt een beschrijving van verschillende casuïstieken en vignetten voor het mbo-, hbo- en wo-onderwijs beoogd, waarin de genoemde technologieën centraal staan. De bevindingen worden te zijner tijd gedeeld in verschillende bijeenkomsten. Daarnaast wordt in de voorverkenning ook gewerkt aan het vormen van een breder consortium voor een vervolgproject.

Partners

  • Lectoraten Verpleegkunde en Human Capital in Smart Industry (Saxion)
  • Master Advanced Nursing Practice en master Health Care & Social Work  (Saxion)
  • Lectoraat ICT innovaties in de zorg (Windesheim)
  • Opleiding Verpleegkunde (Windesheim)
  • Opleiding Social Work (Saxion)
  • Opleidingen  Maatschappelijke Zorg, Verzorgde IG en Verpleegkunde (ROC van Twente)
  • Practoraat Zorg en Technologie (ROC van Twente)

Looptijd

1 september 2020 – 1 september 2021

Onderzoekers