TYF onderzoek onder de aandacht gebracht in Windesheim campagne

TYF onderzoek onder de aandacht gebracht in Windesheim campagne

2 Oct 2020

In opdracht van hogeschool Windesheim is een awareness-campagne gestart om de zichtbaarheid te vergroten van praktijkgericht onderzoek. Op de campagnesite komen de onderzoekers dr. Hanno van Keulen en dr. Sjiera de Vries aan het woord over onder meer hun projecten met TechYourFuture.

Het doel van de campagne is de zichtbaarheid vergroten van praktijkgericht onderzoek binnen Hogeschool Windesheim en het benadrukken van de toegevoegde waarde ervan voor de maatschappij. We zijn trots dat ook TechYourFuture hieraan bijdraagt middels meerdere projecten.

Onder de titel 'Inclusieve samenleving – Onderzoek dat verbindt' wordt stilgestaan bij het project: Gender include IT (Sociale Innovatie). 
Op onze projectpagina is meer te lezen over dit onderzoek dat als doel heeft meer vrouwen te behouden in de technische sector.

Het tweede project dat bij de campagne in de spotlights staat is 'Robowijs'. Dit project heeft als hoofdvraag of, en zo ja, hoe het gebruik van robotica kan bijdragen aan de technische en sociale vaardigheden van leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Lees hier meer over dit project waarin TechYourFuture heeft bijgedragen.