TYF onderzoek in de media: Meer vrouwen in de ICT

TYF onderzoek in de media: Meer vrouwen in de ICT

22 Jun 2020

Vakmedia AG Connect en MT.nl besteedden onlangs aandacht aan het TechYourFuture onderzoek over genderinclusie in de ICT. Projectleider dr. Sjiera de Vries werd geïnterviewd over de Toolbox en de meerwaarde voor bedrijven.

Het eerste artikel Stap voor stap naar meer inclusie (AG Connect) geeft een duidelijke samenvatting van de ontwikkelde Toolbox en hoe deze binnen bedrijven ingezet kan worden. Ook wordt er nadrukkelijk stil gestaan bij de meerwaarde van het gebruik van de Toolbox

Lees het artikel.

Het tweede artikel Gender Include It: toolbox om vrouwen te behouden voor de ICT (MT.nl) gaat over de toename van het aantal vrouwen dat kiest voor een ICT-opleiding en het aantal vrouwen dat na het behalen van hun diploma de ICT-branche toch weer verlaat. Wat ligt daar aan ten grondslag? En hoe zou een branche die met grote personeelstekorten kampt ervoor kunnen zorgen dat deze groep toch behouden blijft?

Lees dit en meer in het artikel.