Tweede kwaliteitskring: "Stel de juiste vragen!"

Tweede kwaliteitskring: "Stel de juiste vragen!"

17 Mar 2016

Op dinsdag 15 maart vond de tweede kwaliteitskring in Almelo plaats, dit keer in het teken van de juiste vragen stellen. Waarom is het stellen van goede vragen belangrijk? Wat levert dit op bij de leerlingen? En wat zijn juiste vragen? Tijdens de kwaliteitskring ontdekten de aanwezige leerkrachten antwoord op deze vragen en gingen ze naar huis met een aantal praktische handvatten. Daarnaast gaf Erik Schutmaat, leerkracht CBS Rehoboth, een inspirerende workshop over Thinking for learning.

Wat zijn kwaliteitskringen?

TechYourFuture is met Het Noordik in Almelo en negen basisscholen in de regio Almelo een lestraject gestart voor hoogbegaafde leerlingen. 24 leerlingen uit primair en voortgezet onderwijs volgen elke week gezamenlijk lessen in Wetenschap & Technologie. Daarnaast professionaliseren de docenten van de deelnemende scholen zich door tijdens kwaliteitskringen aan de hand van een thema. TechYourFuture stemt de thema's met de leerkrachten af, waarbij een deel wordt ingevuld door een van de leerkrachten zelf. 

Vragen stellen

Deze avond stond het thema 'de juiste vragen stellen' centraal. Welke vragen kun je leerlingen stellen om ze te stimuleren in hun hogere orde denkvaardigheden en aan te sluiten bij de zone van naaste ontwikkeling? Aan de hand van het verhaal van Roodkapje en de Taxonomie van Bloom bedachten leerkrachten prikkelende vragen om het sprookje met leerlingen te bespreken. 

Daarnaast oefenden ze aan de hand van twee cases binnen de ontwerpcyclus op welke manier je leerlingen echt met vernieuwende ideeën laat komen en niet te snel tevreden te zijn, wat vooral bij hoogbegaafde leerlingen een aandachtspunt is. 

Hoe leren we leerlingen zelfstandig en kritisch denken?

Aan de hand van een lesje geschiedenis over de Frans Revolutie liet Erik Schutmaat de leerkrachten kennis maken met Thinking for Learning. In teams van 4 kregen de leerkrachten de opdracht een afbeelding te reproduceren, waarbij ieder teamlid de afbeelding 2 keer 10 seconden mocht bekijken. Vooraf een taakverdeling maken was essentieel. In de nabespreking bleek dat de groepjes verschillende strategieën hadden toegepast in het volbrengen van de opdracht.  

Een belangrijke conclusie van de avond: het stellen van de juiste vragen is best lastig en vergt oefening. Bereid dus een aantal hogere orde denkvragen voor tijdens de voorbereiding van je les.  

Leerkracht: "Ik heb inspiratie gekregen waar ik direct mee aan de slag kan in mijn klas!"

Tweede reeks doorstroomklas ook gestart

Tegelijk met deze tweede kwaliteitskring startte ook de tweede lessenreeks van de doorstroomklas. 24 hoogbegaafde leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs volgen gedurende acht weken een lesprogramma op Het Noordik in Almelo. Wetenschap & Technologie kent een belangrijke plek in dit lesprogramma, waarbij de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren leidend is. Hoogbegaafde leerlingen worden zo enorm uitgedaagd en hebben een sterke behoefte aan deze manier van leren.

De tweede lessenreeks startte direct in volle vaart. Leerlingen gingen aan de slag met het ontwikkelen van een app. Een echte appdesigner bracht daarvoor een bezoek aan de klas. Ook zochten ze een antwoord op de vraag: hoe te overleven op de maan?

Van pilot naar duurzaam lessentraject

Deze doorstroomklas voor primair en voortgezet onderwijs is een pilot. Het is de bedoeling hier een vervolg aan te geven, zodat dit programma jaarlijks draait en ook plek krijgt op andere scholen in (Oost) Nederland. Daarvoor moeten we eerst het traject van dit jaar evalueren, zodat we kunnen bijschaven.