Toolbox: Gender include IT – vrouwen behouden voor de ICT

Toolbox: Gender include IT – vrouwen behouden voor de ICT

Technische bedrijven zijn naarstig op zoek naar goed opgeleide medewerkers. Tegelijk is sprake van een hoge uitstroom uit de techniek, met name van vrouwen. In het project - Vrouwen behouden voor techniek - is kennis verzameld over de factoren die de uitstroom van vrouwen in bèta en techniek beïnvloeden en over de interventies die effectief bijdragen aan het behouden van vrouwen. Op deze kennis is verder gebouwd voor het ontwikkelen van de toolbox. Hieronder vindt u informatie over deze toolbox en kunt u een interview hierover lezen. Verder vindt u ook een link naar de andere publicaties uit dit onderzoek. 

Toolbox

Deze toolbox bevat praktische instrumenten voor ICT-bedrijven en ICT-opleidingen. Zij kunnen deze instrumenten inzetten om de uitstroom van vrouwen tegen te gaan. Er is bijvoorbeeld een tool om het arbobeleid beter te laten aansluiten op een gemengd personeelsbestand en een tool over het inrichten van een leeromgeving waarin zowel vrouwen als mannen zich thuis voelen.

De tools helpen bedrijven en opleidingen om beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van een bredere groep medewerkers en studenten. Hierdoor kunnen de kwaliteiten van zowel vrouwen als mannen optimaal worden ingezet en wordt de sector aantrekkelijker voor een bredere groep mensen.

Ga naar de toolbox 'Gender include IT'

Impactinterview

Lees het impactinterview over deze toolbox, waarin zowel bedrijven als opleidingen hun ervaringen delen over het gebruik van deze toolbox.

Publicaties

Het project heeft ook verschillende publicaties opgeleverd, waaronder een whitepaper, infographics en een video. Lees hier meer over op de publicatiepagina.

Ga naar publicaties