Toolbox Gender Include IT: alle tools om vrouwen in de ICT te houden

Toolbox Gender Include IT: alle tools om vrouwen in de ICT te houden

17 Nov 2020

Steeds meer meisjes en vrouwen kiezen voor een STEM-studie (Science, Technology, Engeneering, Mathematics).  Een goede ontwikkeling. Maar als deze technisch opgeleide vrouwen eenmaal het technische werkveld betreden, verlaten ze het significant eerder dan hun mannelijke collega’s. Vooral de ICT-sector kampt met dit probleem. Als antwoord op deze uitdaging is de Toolbox Gender Include IT ontwikkeld, die organisaties handvatten geeft om gender inclusiever te werken.

“We hopen dat de toolbox ertoe bijdraagt dat ICT-opleidingen en -bedrijven gaan inzien dat de uitstroom van vrouwen geen wetmatigheid is, maar dat ze die kunnen beperken”, vertelt dr. Sjiera de Vries, lector Sociale Innovatie bij Windesheim en TechYourFuture onderzoeker. “We hebben vooral gekeken waarom vrouwen die wel voor de ICT gekozen hebben, weer vertrekken.”

De toolbox Gender Include IT helpt om de uitstroom van vrouwen in de ICT beperken. Dat is niet alleen gunstig voor de vrouwelijke professionals, maar voor alle ICT-medewerkers. 

De testfase van de toolbox was veelbelovend. De Vries: “De bedrijven en opleidingen die de toolbox hebben getest geven aan dat ze veel meer inzicht hebben gekregen in waarom vrouwen de ICT verlaten of zich er niet prettig voelen. En nog belangrijker: ze hebben meer zicht gekregen op wat ze ertegen kunnen doen.”

De uitgebreide versie van dit nieuwsbericht is gepost op de website van Platform Talent voor Technologie via https://ptvt.nl/actueel/toolbox-gender-include-it-alle-tools-om-vrouwen-in-de-ict-te-houden/

Meer informatie over het project Gender Include IT lees je op de website van TechYourFuture.

De toolbox is een product van TechYourFuture, Windesheim en Saxion en kan zonder kosten door iedereen worden gebruikt. De toolbox is beschikbaar via de website van Katapult: https://www.wijzijnkatapult.nl/ictinclusiefvrouwen/