Thuis leren; waar moet je aan denken?

Thuis leren; waar moet je aan denken?

TechYourFuture bundelt al jarenlang kennis en expertise van verschillende partners omtrent Techniekonderwijs. De techniek helpt ons in deze tijd om onderwijs op afstand aan te bieden en ondersteunt leerlingen in het opdoen van kennis en vaardigheden, door bijvoorbeeld de inzet van e-learning. Deze manier van leren vragen andere kwaliteiten van zowel docenten, leerlingen als ouders. Hierbij delen we een aantal tips voor scholen en docenten, maar ook voor leerlingen en hun ouders hoe het afstandsonderwijs thuis effectiever wordt. 

Planning

Veel scholen werken in deze tijd met een dag- of weekplanning die naar leerlingen wordt gestuurd. Het is belangrijk dat leerlingen weten wat van hen verwacht wordt en wanneer eventuele online lessen plaatsvinden. Daarbij is het van belang dat er niet teveel wordt gevraagd van de leerlingen. Zij kunnen namelijk niet de hele dag bezig zijn met hun schoolwerk. Voor het basisonderwijs adviseren we 2 tot 4 uur per dag. Voor het voortgezet onderwijs adviseren we 4 tot 6 uur per dag. 

Keuze in onderwijsaanbod

Omdat scholen momenteel niet hun volledige lesprogramma kunnen aanbieden aan de leerlingen, is het goed om bewust keuzes te maken in het lesaanbod. Hierbij kunnen scholen denken aan een afwisseling tussen theorie en praktijk, bijvoorbeeld door leerlingen opgedane kennis te laten inzetten in een project. Ook kunnen scholen opdrachten prioriteren, door een verplicht aanbod en vrije keuzeopdrachten te bieden aan leerlingen. Dit lesaanbod kan zowel digitaal als analoog aangeboden worden aan de leerlingen.

Begin en eind

Het is belangrijk dat leerlingen een duidelijk begin en eind hebben van hun ‘schooldag’. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk beginnen door een startopdracht waarin ze een filmpje moeten bekijken of door ‘live’ een kringgesprek te doen. Tijdens hun schooldag is het belangrijk dat er sprake is van afwisseling; bijvoorbeeld door vaste pauzes in te plannen, maar ook door tussendoor (buiten) te bewegen. Aan het eind van de dag kunnen leerlingen gezamenlijk een ‘eindopdracht’  doen, een online spel spelen of luisteren naar een verhaal die de docent (online) voorleest.

Thuisleerplek

Het is belangrijk dat de leerling een plek heeft in huis (ruimte, kamer of hoek) waar hij/zij het schoolwerk kan doen. Dit kan ook aan de keukentafel, maar zorg dat er dan op bepaalde tijden rustig is, zodat de leerlingen zich goed kan concentreren. Het is ook van belang dat de ruimte opgeruimd is en dat alle schoolspullen aanwezig zijn.

Begeleiding docent

Het is belangrijk dat een docent bereikbaar is voor vragen. Het is voor leerlingen prettig om één aanspreekpunt te hebben, bijvoorbeeld de groepsleerkracht of mentor. In het voortgezet onderwijs kan de mentor als verbindende schakel optreden tussen de leerling en de vakdocent.

Leerlingen hebben behoefte aan duidelijkheid over met wie ze contact kunnen opnemen, maar ook over wanneer dit mogelijk is. Spreek met de leerlingen af dat er bijvoorbeeld een ‘vragenuurtje’ online is of laat hen weten dat ze maximaal 1 dag hoeven te wachten op antwoord via de mail.

Rol ouder

Voor leerlingen in het basisonderwijs is de rol van de ouder anders dan voor een leerlingen in het voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs kan de ouder een coachende rol hebben om hun kind te motiveren, afspraken te maken over de dagplanning en om eventueel de voortgang in de gaten te houden. In het basisonderwijs hebben leerlingen meer ondersteuning nodig in het maken van een dagplanning en het volgen van afstandsonderwijs. Een ouder geeft soms zelf een volledige les. Voor hen kan het helpen om deze dubbelrol concreter te maken, door bijvoorbeeld tijdens ‘de les’ een ketting om te doen of een petje op te zetten.

Meer lezen?

Vind meer tips en ideeën over afstandsonderwijs op de website van NRO, op de website Les op Afstand of bekijk het filmpje over en voor ouders van Eén Vandaag. 

Bronnen: IVIO Wereldschool, IVIO@School, Wij-leren.nl 

Terug naar helpdesk