Terugkijken webinar 'Naar meer programmeren in het basisonderwijs'

Terugkijken webinar 'Naar meer programmeren in het basisonderwijs'

Klik op een link in het schema en je wordt naar de desbetreffende video op YouTube geleid. 

Domein: integratie van programmeren in andere vakken 

Domein: programmeer tools. 

Domein: programmeren binnen passend onderwijs. 

Zo integreer je taal en programmeren. (Engels, ondertiteld)

- Sabiha Yeni
- Shirley de Wit

Unplugged, oftewel programmeren zonder computer.

- Anika Embrechts
- Corine Noordink

Programmeren en robotica inzetten bij/voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis. 

- Hans Petersen (programmeren)
- Annika Hellendoorn (autisme)

Zo integreer je rekenen en programmeren. 


- Rosanne Hebing
- Bram Oonk

Programmeertalen 
(software).


- Felienne Hermans

Jonge leerlingen een tweede taal aanleren door middel van sociale robotica.

- Rianne van den Berghe

Zo integreer je dans/lichaamsbeweging en programmeren.

- Joni Cousins (De Creatieve Code)
- Alvin Arthur (programmeren + dans en lichaamsbeweging)

Hardware.- Erik Ploeger

Programmeren inzetten bij/voor leerlingen met een visuele beperking. 

- Anna van der Meulen