Terugkijken webinar 'Naar meer programmeren in het basisonderwijs'

Klik op een link in het schema en je wordt naar de desbetreffende video op YouTube geleid. 

Domein: integratie van programmeren in andere vakken 

Domein: programmeer tools. 

Domein: programmeren binnen passend onderwijs. 

Zo integreer je taal en programmeren. (Engels, ondertiteld)

- Sabiha Yeni
- Shirley de Wit

Unplugged, oftewel programmeren zonder computer.

- Anika Embrechts
- Corine Noordink

Programmeren en robotica inzetten bij/voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis. 

- Hans Petersen (programmeren)
- Annika Hellendoorn (autisme)

Zo integreer je rekenen en programmeren. 


- Rosanne Hebing
- Bram Oonk

Programmeertalen 
(software).


- Felienne Hermans

Jonge leerlingen een tweede taal aanleren door middel van sociale robotica.

- Rianne van den Berghe

Zo integreer je dans/lichaamsbeweging en programmeren.

- Joni Cousins (De Creatieve Code)
- Alvin Arthur (programmeren + dans en lichaamsbeweging)

Hardware.- Erik Ploeger

Programmeren inzetten bij/voor leerlingen met een visuele beperking. 

- Anna van der Meulen