Terugblik op het periodiek overleg consortium HYGENESYS, H2Hub

Terugblik op het periodiek overleg consortium HYGENESYS, H2Hub

14 Feb 2023

Op vrijdag 10 februari jl. vond er een periodiek overleg plaats van het project HYGENESYS. Het project HYGENESYS (2022 – 2024) staat voor Hydrogen Generation System voor decentral applications. In dit RAAK MKB project onderzoeken bedrijven, kennisinstellingen en studenten hoe zij een prototype decentraal elektrolyse systeem kunnen ontwikkelen en bouwen dat voor 100% gebruikmaakt van groene energie. Zij zijn partners van het groeiende netwerk rondom waterstof innovatiecentrum H2Hub Twente, eveneens de fysieke locatie voor dit onderzoek.

Periodiek overleg

Tijdens dit periodiek overleg werd de stand van zaken besproken, waarbij de uitkomsten van de huidige onderzoeksfase werd gepresenteerd door verschillende studenten. Vervolgens werd er vooruitgekeken naar de te nemen vervolgstappen in fase 2 en hoe deze door MBO en HBO studenten in samenwerking met de aangesloten bedrijven opgepakt zullen worden. Wat dit project extra bijzonder maakt, is een parallel onderzoeksdoel: met elkaar leren samenwerken vanuit een Challenge Based Learning Community. Deze Learning Community betekent anders samenwerken. Naast dat er in een multidisciplinaire groep naar een eindoplossing wordt toegewerkt, komt er met de Learning Community ook een nieuwe focus overheen: hoe leren we van elkaar in dit project? Mooi om te zien dat de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven hier actief gezocht is en ook daadwerkelijk bruikbare resultaten begint op te leveren.

Meer informatie?

Lees hier het complete impactinterview en klik hier voor meer informatie over het project