Terugblik 2019 en vooruitblik op 2020

Terugblik 2019 en vooruitblik op 2020

20 Dec 2019

Het jaar 2019 is alweer bijna voorbij. We kijken terug op een succesvol jaar, met veel mooie momenten en resultaten.

In 2019 kwamen opnieuw veel resultaten uit onderzoek beschikbaar. De uitgaven ‘Bèta en technologie in burgerschapsonderwijs’, het onderzoeksrapport ‘Beroepsoriëntatie op de basisschool’ en ‘Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’ zijn daar goede voorbeelden van. Daarnaast is in september het boek ‘Naar een Groeigerichte Leermentaliteit’ van Sandra van Aalderen gepresenteerd. Andere mijlpalen waren de benoeming van TechYourFuture onderzoekers Menno Vos en Stephan Corporaal als lector bij resp. Windesheim en Saxion en de promotie van Tim Post in december 2019 met proefschrift Fostering inquiry-based pedagogy in primary school: A longitudinal study into the effects of a two-year school improvement project”.

Afgelopen jaar zijn ook veel innovatieve onderzoeksprojecten gestart. We noemen onder andere de projecten ‘Sleutelen aan een proactieve leercultuur in technische MKB bedrijven’, ‘Gas erop! –werkplekleren in de installatiebranche’ èn ‘RoboTao’, over de zoektocht naar de succesvolle mens-cobot samenwerking. Andere projecten betreffen ‘Het bevorderen van zelfregulatie bij onderzoekend leren in het primair onderwijs’, ‘Computational Thinking voor het vmbo’ en ‘Versterking van het reflectie-onderwijs binnen technische hbo opleidingen’.

2020 is voor het primair onderwijs een belangrijk jaar. Het is het jaar waarin W&T structureel ingevoerd moet worden in hun onderwijsprogramma. Met het W&T Kompas, dat is gepresenteerd in december 2019, bieden wij onze partners een praktische tool om scholen hierin te ondersteunen. Voor het vmbo is 2020 het jaar waarin gestart kan worden met de realisatie van de plannen van Sterk Techniekonderwijs (STO). TechYourFuture is betrokken bij meerdere regio’s in Oost Nederland. 

2020 is ook het ook het jaar waarin we de ambities van TechYourFuture die we de komende vier jaar willen gaan onderzoeken, ontwikkelen en uitvoeren concreet gaan maken. We gaan onze ambities verbinden aan een beperkt aantal actuele, regionale, maatschappelijke thema’s en vraagstukken. We kijken ernaar uit om hierin samen op te trekken met onze partners uit onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemingen. Ook zijn we verheugd dat het ROC van Twente als aspirant partner in TechYourFuture zal gaan participeren en we zo de samenwerking in de keten verder kunnen gaan versterken.

We kijken uit naar het nieuwe jaar en we wensen u fijne feestdagen!