TechYourFuture viert vijfjarig bestaan

TechYourFuture viert vijfjarig bestaan

15 Mar 2018

In de onderwijspraktijk vinden geen revoluties maar evoluties plaats

Op woensdag 14 maart 2018 vierde TechYourFuture haar vijfjarig bestaan met een conferentie. Zo’n 100 genodigden uit het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoekers kwamen samen in de bijzondere ambiance van Spinnerij Oosterveld in Enschede. Dagvoorzitter Jan Douwe Kroeske leidde de zaal door het programma heen, waarin niet alleen werd teruggekeken, maar ook vooruitgeblikt. TechYourFuture is trots op de belangrijke impulsen die zij hebben gegeven aan de bewustwording van het belang van bèta en technologie, de versterking van het bèta-technisch onderwijs én de arbeidstoeleiding van bèta-talent.

Verbinding van onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven voor beter techniekonderwijs

Nadat programmamaker en televisiepresentator Jan Douwe Kroeske de middag aftrapte, betraden partners uit onderwijs, onderzoek, ondernemingen en overheid het podium. Symen van der Zee, lector Wetenschap en Techniek bij Saxion, nam de zaal mee in de evolutie van TechYourFuture. “We moeten ons niet vergissen hoe lang onderwijsvernieuwingen duren. In de onderwijspraktijk vinden geen revoluties maar evoluties plaats.” Anka Mulder, de voorzitter van het CvB van Saxion, sprak over de kracht van samenwerken in Oost Nederland. “Wij hebben hier in Oost Nederland een fantastische positie verworven met de samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderzoekers.“

Het 'Techno café'

In het ‘Techno café’ stonden onderzoekers klaar om in gesprek te gaan over diverse interessante onderzoeken. Zij toonden slimme tools en methodieken die zij samen met het onderwijs en bedrijfsleven ontwikkeld hebben. Zo waren er sessies over ‘Hoe word én blijf ik een aantrekkelijke werkgever?’ en ‘Waarheen wijst jou carrière-kompas?’ De onderzoekers waren te gast bij een aantal ondernemers uit de Spinnerij. “Binnen ons onderzoek zijn we continu op zoek naar de verbinding tussen behoeftes van het bedrijfsleven en competenties van studenten”, aldus Jurriaan Louman van Windesheim.

Jubileummagazine

Na de conferentie werden de eerste exemplaren van het TechYourFuture jubileummagazine overhandigd. In dit magazine brengen verschillende onderzoekspartners, stakeholders en andere partijen waarmee wordt samengewerkt, verslag uit van de initiatieven die zij konden ontplooien dankzij de steun van TechYourFuture. Vraag via info@techyourfuture.nl het jubilieummagazine aan. 

Vijf jaar TechYourFuture, op naar 2020!

TechYourFuture is het expertisecentrum voor onderwijs in bèta en technologie. In 2013 zijn Saxion, Universiteit Twente en Windesheim een samenwerking aangegaan met de ambitie om meer én betere technici op te leiden en af te leveren voor de technische arbeidsmarkt. TechYourFuture voert samen met het werkveld praktijkgericht onderzoek uit dat bijdraagt aan de kennisontwikkeling over goed techniekonderwijs. Met het expertisecentrum willen zij er uiteindelijk voor zorgen dat vier van de tien jongeren bewust kiezen voor een techniekopleiding en daarna ook daadwerkelijk in de technische sector gaan werken.