TechYourFuture is aanwezig op de Katapultdag 2019

TechYourFuture is aanwezig op de Katapultdag 2019

30 Sep 2019

Katapultdag

1 oktober vindt voor de derde keer De Katapultdag plaats. Dé dag volledig in het teken van de meerwaarde van publiek privaat samenwerken. Aan de hand van de diverse maatschappelijke uitdagingen wordt zichtbaar waar publiek private samenwerking nu al meerwaarde oplevert voor bedrijven, de maatschappij of het onderwijs. Zowel TechYourFuture als TechForFuture leveren op de Katapultdag een bijdrage.

Versnellersessie: Hoe meer jongeren te interesseren voor techniek (TechYourFuture)

Katapult en TechYourFuture willen ervoor zorgen dat uiteindelijk vier op de tien jongeren bewust kiezen voor een techniekopleiding en daarna ook daadwerkelijk in de technische sector gaan werken. Beide organisaties hebben veel kennis en kunde opgedaan op het gebied wat jongeren drijft en belangrijk vinden. Hun onderzoeken, inzichten en good practices worden in de workshop gedeeld met instellingen en bedrijven die voor dezelfde uitdaging staan

Het kan dus wel sessie: MKB als klant (TechForFuture)

Met het Centre of Expertise TechforFuture (TFF) is het toegepast onderzoek op de kaart gezet in Overijssel. Bedrijven geven aan dat door gezamenlijk toegepast onderzoek hun innovatievermogen is versterkt. Vertrekpunt daarbij is het door het MKB geformuleerde probleem. Datzelfde geldt voor het MKB-Datalab van JADS. Voor de meeste ondernemers in Nederland is Data Science nog een onduidelijk begrip. Het JADS MKB Datalab biedt verschillende tools en oplossingen voor het (kleine) MKB om op een door hen gewenst tempo data science te kunnen integreren en bedient daarbij het brede MKB van bakker tot bedrijven in de techniek.

Meer informatie vind je op de site van Katapult