Impactinterview Technologie als tool: Implementatie start met juiste attitude

Impactinterview Technologie als tool: Implementatie start met juiste attitude

Onze maatschappij verandert snel op het gebied van technologische ontwikkelingen. Dit verlangt van scholen dat zij hier aandacht aanbesteden. Het TechYourFuture-project ‘Technologie als tool voor 21ste-eeuws leren’ onderzoekt hoe hogere-orde denkvaardigheden bij leerlingen (zoals kritisch en probleemoplossend denken) gestimuleerd kunnen worden door het gebruik van technologie. Uit eerder onderzoek blijkt dat de houding (attitude) van de leraar hierin een belangrijke rol speelt.

Tijdens de corona-crisis vond een online groepsinterview plaats met betrokken onderzoeker Frances Wijnen, Tamara Tijben (groepsleerkracht van basisschool De Rank), Karin ter Haar (pabodocent bij Hogeschool Windesheim) en Thaisa Rougoor (onderwijskundige van TechYourFuture) over het verloop van het onderzoek en over de impact in de praktijk.

  

Lees het complete interview

Meer lezen?

Op de projectpagina van Technologie als tool voor 21ste eeuws leren vind je meer informatie over het verloop van het onderzoek en de kennis en inzichten die zijn opgedaan.