Beroepsoriëntatie op de basisschool

Beroepsoriëntatie op de basisschool

In een gezamenlijk onderzoek hebben TechniekTalent.nu en TechYourFuture geïnventariseerd hoeveel aandacht er wordt besteed aan beroepsoriëntatie op de basisschool. Ook werd onderzocht welke vormen van beroepsoriëntatie er zoal zijn en welke effecten deze verschillende vormen hebben. Het onderzoek heeft onder andere praktische aanbevelingen opgeleverd voor het primair onderwijs. 

Doelgroep

De inhoud van het onderzoek richtte zich op beroepsoriëntatie in het primair onderwijs. De aanbevelingen zijn relevant voor basisscholen en organisaties die zich bezighouden met beroepsoriëntatie binnen het primair onderwijs. 

Onderzoeksvragen

Het doel van het onderzoek was om inzicht te vergaren in de beroepsoriëntatie zoals deze in Nederland wordt aangeboden. De volgende onderzoeksvragen stonden hierin centraal:

  • Op welke manier wordt er op basisscholen aandacht besteed aan beroepskeuze en het delen van informatie over beroepen?
  • Op welke wijze maken techniek en technische beroepen onderdeel uit van het programma dat basisscholen aanbieden op het gebied van beroepskeuze en beroepeninformatie?
  • In welke vormen wordt beroepeninformatie aangeboden op de basisschool?
  • Wat is er bekend in de literatuur en praktijk over de effectiviteit van het huidige aanbod van beroepskeuze en –oriëntatie op (technische)beroepen?
  • Welke best practices zijn er te identificeren op het gebied van aandacht voor beroepskeuze en –oriëntatie op (technische beroepen)?

Aanpak

Het onderzoek bestond uit drie fasen. De eerste fase omvat een literatuurstudie naar kennis over dit thema. Parallel aan het literatuuronderzoek werd geïnventariseerd op welke manier er in de praktijk al aandacht wordt gegeven aan dit thema binnen Nederland. Tijdens de tweede fase van het onderzoek werden 16 experts op het gebied van beroepskeuze op basisscholen geïnterviewd.  Met het kader dat was ontwikkeld in de eerste en tweede fase werden in de derde fase 10 good practice scholen geïnterviewd. Op basis van de resultaten, werd het onderzoeksrapport opgesteld met daarin aanbevelingen en praktische voorbeelden van beroepsoriëntatie op de basisschool.

Partners

Dit project is een samenwerking van TechniekTalent.nu en TechYourFuture.

Looptijd van het project

Afgerond: augustus 2018 – januari 2019

Opbrengsten

Het onderzoek wijst uit dat de ervaringen met beroepsoriëntatie in het primair onderwijs erg wisselend zijn. Het huidige aanbod bestaat voornamelijk uit activiteiten waarbij de nadruk niet specifiek op beroepsoriëntatie ligt, maar op andere thema's zoals Wetenschap en Technologie (W&T), onderzoekend en ontwerpend leren (OOL), of talentontwikkeling. Hoewel het moeilijk is de effectiviteit van beroepsoriëntatie te meten, kan er een aantal elementen worden benoemd die beroepsoriëntatie succesvol maken en welke aspecten een uitdaging vormen in de praktijk. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor de praktijk, onder andere:

  • Start vroeg in de basisschool met beroepsoriëntatie (rond leeftijd 6/7 jaar);
  • Zorg voor een breed en divers aanbod van beroepen en activiteiten;
  • Combineer beroepeninformatie met talentontwikkeling;
  • Houd rekening met de beelden en attitude van de leerkracht.

De overige aanbevelingen zijn terug te lezen in het Onderzoeksrapport Beroepsoriëntatie op de basisschool.

Ga naar Onderzoeksrapport

Onderzoekers