Techniekregio Twente ontvangt meerjarige subsidie vanuit Sterk Techniekonderwijs vmbo

Techniekregio Twente ontvangt meerjarige subsidie vanuit Sterk Techniekonderwijs vmbo

17 Dec 2019

De regio Twente heeft 16 december 2019 een goedkeuring ontvangen van het ingediende plan voor Sterk Techniekonderwijs (STO). De 19 samenwerkende Twentse vmbo-scholen ontvangen in totaal 19 miljoen euro voor de periode 2020 - 2023. De aftrap van STO Twente staat gepland op 14 januari 2020.

Geïnspireerd door de kans op een substantiële subsidie vanuit Sterk Techniekonderwijs vmbo sloegen maar liefst 19 Twentse vmbo-scholen, samenwerkend vanuit vijf subregio’s, de handen actief ineen als Techniekregio Twente. Ook het ROC van Twente, scholen voor het primair onderwijs en het speciaal vmbo-onderwijs in Twente maken onderdeel uit van deze samenwerking.

Hans Meinders, adjunctdirecteur Carmel College Oldenzaal is projectleider/penvoerder Sterk Techniekonderwijs Twente: “Deze activiteiten in dit regionale programmaplan zijn gericht op het leveren van een concrete bijdrage aan het technisch beroepsonderwijs in de regio Twente en daarmee ook een bijdrage aan de arbeidsmarkt.”

Een sterk fundament onder Sterk Techniekonderwijs Twente is de intensieve samenwerking die de 19 vmbo’s en ROC van Twente zoeken, of verder verstevigen, met technische bedrijven in de regio Twente. Dit was tevens een belangrijk beoordelingscriterium in de subsidieaanvraag. Inmiddels hebben zich al meer dan 250 Twentse techniekbedrijven aangemeld voor (verdere) samenwerking op de talloze activiteiten. Hans Meinders: “Ook stimulerend is dat sterke Twentse partners zoals de Verenigde Maakindustrie Oost (VMO), TechYourFuture en Saxion zich aan de zijde van de 19 vmbo’s hebben geschaard.”

Meer informatie over STO Techniekregio Twente is te lezen op de website van Carmel.

We feliciteren de Techniekregio Twente van harte met de toekenning van deze meerjarige subsidie!