Landelijke Techniekpactconferentie 2020: Het W&T Kompas in de spotlights!

Landelijke Techniekpactconferentie 2020: Het W&T Kompas in de spotlights!

19 Jun 2020

Op 15 juni vond de jaarconferentie Techniekpact online plaats. Vanuit Papendal presenteerde Dolf Jansen dit evenement, dat dit jaar werd georganiseerd door het landsdeel Oost. Een prachtige gelegenheid om mooie ervaringen  uit onze regio te delen.

Aan het woord kwamen Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken, en Thea Koster die vanuit haar functie als voorzitter van de Landelijke Regiegroep Techniekpact de belangrijkste speerpunten van het Techniekpact voor de komende jaren pitchte:

  • aandacht voor instroom in de techniek – zowel van jongeren als van groepen die standaard achterblijven qua instroom (zoals vrouwen en allochtonen met een niet-westerse achtergrond)
  • publiek-privaat samenwerken verder uitbreiden - vergroten inbreng vanuit MKB
  • verminderen docententekort  - hybride docenten
  • leven lang ontwikkelen

Techniekpactmonitor 2020

Net als in voorgaande jaren werd ook nu een update van de techniekpactmonitor gepresenteerd met daarin de nieuwste cijfers over techniek. Hoe staat het ervoor met keuze voor techniek in het onderwijs en wat is de behoefte van de arbeidsmarkt? 
Klik hier om de techniekpactmonitor 2020 te bekijken

Inspirerende voorbeelden uit de Regio

De online uitzendig werd afgesloten met een gesprek tussen de gedeputeerden Peter Kerris van Gelderland en Tijs de Bree van de provincie Overijssel. Beide kregen zij de gelegenheid inspirerende voorbeelden uit hun provincie te delen. Er werden filmpjes getoond over het het Gelders en Overijssels Vakmanschap en de Bootcamp ICT Campus. Vanuit Overijssel werd tot slot het W&T Kompas gepresenteerd. Bekijk hieronder het filmpje.

Het W&T Kompas

Het W&T Kompas is door TechYourFuture ontwikkeld om basisschoolteams inzicht te geven in hoeverre W&T al is ingebed in hun school. Ook helpt het W&T Kompas om gezamenlijk ontwikkeldoelen te formuleren die aansluiten bij de visie van de school. Scholen worden hierbij begeleid door W&T experts.
Lees hier meer over het W&T Kompas