Talent voor techniek | Talent4Tech  | T4T

Talent voor techniek | Talent4Tech | T4T

Talent4Tech richtte zich op het ontwerpen van een evidence based onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg vmbo. Het doel was verbetering van hun doorstroom naar een technische opleiding in het mbo en hbo.

Doorlopend leerarrangement vmbo-mbo-hbo

De arbeidsmarkt heeft behoefte aan goed opgeleide talentvolle jongeren die op het vmbo uitblinken en willen doorstromen naar een technische opleiding in het mbo en in het hbo. Het project Talent4Tech (T4T) maakte onderdeel uit van het Toptraject waarin zes vmbo-scholen (Het Assink Lyceum, CSG Het Noordik, OSG Het Erasmus, Twents Carmel College, het Avila en het Spindel College) samenwerken met het ROC van Twente en Saxion. Het lectoraat ‘Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context’ voerde samen met de vmbo-, mbo- en hbo-docenten een uitvoerig ontwerponderzoek uit.

Literatuurstudie

Allereerst werd een literatuurstudie uitgevoerd. Er werd onderzoek gedaan naar de onderwerpen: techniek en onderwijs, talentontwikkeling, loopbaanontwikkeling en –begeleiding binnen het beroepsonderwijs voor jongeren. De resultaten van deze studie leverden de ontwerpcriteria voor het leerarrangement (een lessenreeks voor vmbo-leerlingen). Deze criteria vormden het uitgangspunt voor het tweede deel van het Talent4Tech onderzoek.

Ontwerpen van een leerarrangement

De leerarrangementen voor de vmbo leerlingen werden ontwikkeld door docenten van de deelnemende scholen. De docenten werkten per school samen in docentontwikkelteams (Dot's). Behalve een lessenserie leverde deze werkvorm ook een belangrijke leerervaring op voor de deelnemende docenten. Gedurende het traject werden de (informele) leerprocessen van de deelnemende docenten gevolgd en geanalyseerd door de onderzoekers. Naast deze informele vorm van professionalisering werden de docenten in de gelegenheid gesteld om formele professionalisering in de vorm van trainingen te volgen.

Aan het eind van deze tweede onderzoeksfase lag er een drietal leerarrangementen klaar. Deze leerarrangementen werden uitvoerig getest en geëvalueerd in de praktijk.

Bij de leerlingen werd geëvalueerd op drie niveaus te weten de leerprestaties, hun doorstroomgedrag en hun studieloopbaankeuze. In het geval van de docenten werd hun professionele groei gemeten. De uitkomsten zijn beschreven in een tweetal raportages. Deze zijn opgenomen in de lijst publicaties hieronder.

Partners

Looptijd

Afgerond (September 2014 - augustus 2018) 

Publicaties

De resultaten uit het project zijn beschreven in verschillende deelrapportages. Daarnaast is een uitgebreide literatuurstudie gepubliceerd. U kunt deze publicaties hier downladen.

Producten

Klikt u hier voor een voorbeeld (docentenhandleiding en leerlinghandleiding) van een van de succesvolle onderwijsarrengementen: De Eiersaladekit!

Onderzoekers