Taalgericht W&T-onderwijs: een krachtige combinatie

Taalgericht W&T-onderwijs: een krachtige combinatie

1 Apr 2019

dinsdag 12 maart 2019 – Marnix Academie, Utrecht

Op 12 maart 2019 vond op de Marnix Academie in Utrecht de eerste contactbijeenkomst plaats van de blended cursus Taalgericht W&T-onderwijs: een krachtige combinatie. De cursus wordt in 2019 voor de tweede keer verzorgd. Deze blended cursus is ontwikkeld door experts van Saxion, iPabo en Eduseries binnen het onderzoeksproject ‘Taal en Technologie’.

 (Inter)nationale uitwisseling

De deelnemers aan de cursus, pabodocenten Taal en W&T/N&T, doorliepen tot de bijeenkomst via de online leeromgeving van Eduseries een aantal inhoudelijke modules. Het doel van de bijeenkomst was om ervaringen en kennis uit te wisselen. Uiteindelijk hopen we met deze cursus te bereiken dat taal- en W&T-docenten elkaar leren kennen. Daarnaast willen we dat ze meer inzicht krijgen in elkaars vak en op welke manier integreren mogelijk is.

Ervaringen uit de praktijk

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de verschillende visies van de (hoge)scholen op integratie van W&T. De deelnemers hebben verteld over een good practice binnen hun opleiding of school. Daarnaastis gediscussieerd over de nog bestaande leervragen. Duidelijk is dat de praktijken nog erg verschillen, maar iedereen ziet de meerwaarde van het integreren van de vakgebieden. Het blijkt vaak nog lastig om dit in de praktijk goed uit te voeren. De deelnemers aan de cursus van vorig jaar vormen nu met elkaar een netwerkgroep. In juni treffen de cursisten van het tweede jaar elkaar nogmaals, tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met het al bestaande netwerk.

 Meer weten over de integratie van taal en W&T?

Wil je meer lezen over de blended learning cursus, lees hier dan verder over het onderzoek naar Taal en Technologie en over de cognitieve taakanalyse voor geïntegreerd taal en W&T-onderwijs.