Taalgericht W&T onderwijs - een cognitieve analyse

Taalgericht W&T onderwijs - een cognitieve analyse

Wetenschap en Technologie (W&T) onderwijs biedt veel mogelijkheden voor integratie met andere vakken, zoals taal. Toch wordt W&T op de basisschool vaak nog gezien als een apart vak of onderwerp en hebben veel leerkrachten moeite om vorm en inhoud te geven aan W&T onderwijs. Door taal- en W&T-onderwijs met elkaar te verbinden, kunnen leerkrachten W&T-onderwijs gemakkelijker een plek geven in het curriculum en de leeropbrengsten in beide domeinen vergroten. In het huidige onderzoek wordt in kaart gebracht welke vaardigheden en kennis leerkrachten nodig hebben om taalgericht W&T onderwijs uit te voeren.

Doelgroep

Het onderzoek richt zich op leerkrachten in het primair onderwijs.

Aanpak

Middels een cognitieve taakanalyse wordt in kaart gebracht welke kennis en vaardigheden gevraagd worden van leerkrachten wanneer zij taalgericht W&T-onderwijs geven. Er zullen daartoe lesobservaties, interviews en expertmeetings worden uitgevoerd. Dit alles leidt o.a. tot een vaardighedenhiërarchie waaruit is af te lezen welke vaardigheden en kennis nodig zijn om de complexe taak “taalgericht W&T onderwijzen” uit te voeren.  

Beoogde opbrengsten

De resultaten van het onderzoek zullen worden verspreid door middel van rapportage in een vak- en wetenschappelijke publicatie.  Daarnaast zullen over de resultaten presentaties worden gegeven op wetenschappelijke en praktijkgeoriënteerde conferenties.

De resultaten zullen ook gebruikt worden in een vervolgproject om een professionaliseringstraject voor leerkrachten te ontwikkelen.

Partners

  • Universiteit Twente
  • Hogeschool Saxion
  • Hogeschool Windesheim

Looptijd

2018 t/m 2020

Onderzoekers