Succesvolle webinarserie 'Technologie op de basisschool'

Succesvolle webinarserie 'Technologie op de basisschool'

2 Jul 2020

TechYourFuture heeft in juni een webinarserie georganiseerd omtrent ‘Technologie op de basisschool’ in samenwerking met Jet-Net & TechNet en Dekkers&Blik. In de webinarserie, bedoeld voor (aanstaande) leerkrachten, schoolleiders en W&T-coördinatoren in het primair onderwijs, werden nieuwe kennis en inzichten gedeeld vanuit TechYourFuture onderzoek. Alle drie de webinars zijn goed bezocht door deelnemers vanuit het hele land.

Webinar 1: Robotica, sociale vaardigheden en autisme

Gastsprekers Erik Ploeger en Hans Petersen, beide docent/onderzoekers bij Hogeschool Windesheim, verzorgden het webinar 'Robotica inzetten om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Hoe werkt dat bij autisme?' Erik vertelde over de toepasbaarheid van robotica in de klas en gaf een overzicht over de verschillende soorten robotica. Hans ging meer specifiek in op de toepasbaarheid van robotica bij leerlingen met autisme en waar leerkrachten op moeten letten vóórdat je robotica inzet. In het webinar deelden ze kennis uit het lopende onderzoek 'Robowijs'. 

Webinar 2: Implementeren van programmeeronderwijs

Gastspreker Shirley de Wit, projectmedewerker bij VHTO en onderzoeker bij de Universiteit van Leiden, verzorgde het webinar over programmeren in het basisonderwijs. Ze vertelde over wat programmeren is, waarom het belangrijk is en hoe dit opgenomen kan worden in het curriculum. Daarbij gaf ze praktische tips en inzichten vanuit het lopende TechYourFuture-onderzoek 'Programmeren in het basisonderwijs'. 

Webinar 3: Denkvaardigheden stimuleren met behulp van technologie

Gastsprekers Frances Wijnen, promovenda bij Universiteit van Twente, en Tamara Tijben, groepsleerkracht en teacher leader op de OBS de Rank in Hengelo, verzorgden het webinar over het stimuleren van denkvaardigheden met behulp van technologie. Ze vertelden over de 21ste eeuwse vaardigheden, de Taxonomie van Bloom en wat precies hogere-orde denkvaardigheden zijn. Hierbij gaven zij ook praktische voorbeelden en vertelde Tamara hoe dit in hun school terugkomt. In het webinar werd kennis en inzichten gedeeld vanuit het onderzoeksproject 'Technologie als tool voor 21ste eeuws leren'. 

Terugkijken?

Alle webinars zijn opgenomen en fragmenten hiervan zijn per webinar terug te kijken. De inzet van webinars voor kennisdeling blijken succesvol en om die reden zal TechYourFuture volgend schooljaar weer een nieuwe webinarserie organiseren. Wil je meer weten over de webinarseries van TechYourFuture? Neem dan contact op via info@techyourfuture.nl 

Bekijk de webinars