Succesfactoren voor een verbeteraanpak gericht op reflectie bij technische hbo-opleidingen

Succesfactoren voor een verbeteraanpak gericht op reflectie bij technische hbo-opleidingen

In het onderzoek ‘Talentgerichte loopbaanbegeleiding en reflectie binnen technische hbo-opleidingen’ is bij zes verschillende technische opleidingen van Saxion de huidige praktijk van reflecteren en loopbaanbegeleiding in kaart gebracht. Daarin zijn aanbevelingen geformuleerd die voor elk van de zes opleidingen geldend waren. 

Reflecteren en loopbaanbegeleiding in de praktijk

Uit dit onderzoek zijn aanbevelingen gedaan op verschillende niveaus. Op het niveau van ‘visie en doelbepaling’: dat het voor opleidingen van belang is voor zichzelf helder te maken wat hun visie op reflecteren is en welke (leer)doelen zij bij hun studenten voor ogen hebben. Of op het niveau van ‘curriculum’: om als opleiding goed te kijken naar welk soort reflectie (er is namelijk een verschil tussen bijvoorbeeld taakreflectie of persoonsreflectie) men waar in het curriculum wil opnemen en welk niveau van reflecteren ze in welk leerjaar beogen. Ook is het goed om in je curriculum gebruik te maken van niet alleen reflectieverslagen, maar ook van andere vormen van reflectie. Op het niveau van ‘begeleiding en de rol van de docent zijn tenslotte ook een aantal aanbevelingen geformuleerd. Zo is het van belang dat docenten worden geprofessionaliseerd in het begeleiden van reflectie, en er meer aandacht komt voor het leren reflecteren van studenten.

Een voorverkenning: pilotstudie bij drie technische opleidingen van Saxion

Als vervolg hierop worden in dit onderzoeksproject bij drie opleidingen pilots ingezet om de bovenstaande aanbevelingen in praktijk te brengen. Het gaat om de  volgende opleidingen en pilots:

  • Industrieel Product Ontwerpen (IPO) – ‘Reflectie bij ontwerpprojecten verbeteren’
  • Technische Natuurkunde (TN) – ‘Meer reflectie in gesprek en minder in verslag’
  • Civiele Techniek (CT) – Module ‘Loopbaanontwikkeling’

Door middel van casestudy onderzoek worden vervolgens de succesfactoren van deze pilots in kaart gebracht. Hoofdvraag van dit onderzoeksproject is:

Welke succesfactoren kunnen we identificeren binnen de drie pilots die ons inzicht geven over belangrijke criteria (over inhoud, vorm én organisatie) voor de vormgeving van een ontwerp, gericht op het verbeteren van reflectie en loopbaangericht onderwijs in technische hbo opleidingen? 

Opbrengsten

Op basis van de inzichten uit dit onderzoek zijn ontwerpcriteria geformuleerd voor een vervolgproject gericht op ‘talent- en loopbaanontwikkeling en reflectie binnen technische opleidingen’ dat bij een groter aantal opleidingen zal worden uitgevoerd vanaf 2019.

Bekijk hier de resultaten van deze voorverkenning.

Partners

Drie technische hbo-opleidingen van Saxion nemen deel aan dit onderzoek, namelijk ‘Industrieel Product Ontwerpen’, ‘Technische Natuurkunde’, en ‘Civiele Techniek’.

Looptijd

De voorverkenning is uitgevoerd in de periode van september 2018 t/m februari 2019.

Onderzoekers