Stuurgroep

De Stuurgroep (SG) TechYourFuture bestaat uit drie leden, die als directeur respectievelijk decaan werkzaam zijn bij een van de drie samenwerkende kernorganisaties Saxion, Universiteit Twente en Windesheim. De SG is bij de start van TechYourFuture in 2013 ingesteld om de directie van TechYourFuture aan te sturen. De Stuurgroep is als volgt samengesteld:

Voorzitter

Mw. drs. S.H. Koning (Suzan)
Academiedirecteur Pedagogiek en Onderwijs, Saxion
T 088-0195330
E 
Postbus 70000, 7500 KB, te Enschede
Bezoekadres: Handelskade 75, 7417 DH, te Deventer
 

Leden

Dhr. prof. dr. T.A.J.  Toonen (Theo)
Dean Behavioural, Management and Social sciences, Universiteit Twente
T
 053-4893211
E
 
Postbus 217, 7500 AE, te Enschede

Mw. A.H. Broersma MEd (Aukje)
Directeur Professionalisering & Onderwijskunde/ICT, Lerarenopleidingen Beroepsonderwijs Windesheim
M 06-14 30 03 60
E AH. Broersma@windesheim.nl
Postbus 10090, 8000 GB, te Zwolle