Start voorverkenning: De docent als tutor bij interdisciplinair student gecentreerd projectonderwijs

Start voorverkenning: De docent als tutor bij interdisciplinair student gecentreerd projectonderwijs

12 Nov 2018

Van professionals wordt steeds vaker verwacht dat ze kunnen samenwerken in een interdisciplinaire omgeving. Er is daarnaast binnen de technische opleidingen in het hoger onderwijs in toenemende mate sprake van een zogenaamde ‘hybrid learning configuration’, waarbij studenten in aanraking komen met vraagstukken vanuit het beroepenveld die een multi- of interdisciplinaire aanpak vergen. In deze project-gestuurde vorm van onderwijs heeft de docent vaak een coachende & ondersteunende rol. Tot op heden is nog weinig bekend over hoe die coachende rol er precies uitziet voor tutoren met een technische achtergrond die een interdisciplinaire projectgroep begeleiden, en in hoeverre dat gedrag ondersteunend is voor de doelen van het interdisciplinair onderwijs.

Vanuit deze hoofdvraag startte docent en onderwijskundige Erwin van Harmelen in samenwerking met Saxion Smart Solutions een verkennend onderzoek. Observaties en interviews met tutoren en studenten zullen inzicht geven in het tutorgedrag, gekoppeld aan de opvattingen en overwegingen van tutoren om deze gedragingen te laten zien en aan de ervaringen en waarderingen van de studenten. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor het verbeteren van een training-in-wording voor tutoren gericht op het begeleiden van interdisciplinaire projectgroepen. Daarnaast worden de resultaten gebruikt om de rol van de tutor binnen het hoger onderwijs en de ondersteuning die daarbij hoort scherper in kaart te brengen.

Meer informatie over dit project leest u op de projectpagina.