KiesVMBO! Verkennend onderzoek naar imago technisch vmbo gestart

KiesVMBO! Verkennend onderzoek naar imago technisch vmbo gestart

5 Feb 2019

Het beeld dat ouders, leerlingen en misschien ook leerkrachten hebben van het vmbo, is niet altijd positief. Bijvoorbeeld omdat ze denken dat het een ongeschikte of onaantrekkelijke opleiding is. Is dat terecht? Het zou goed zijn als aankomende leerlingen een gemotiveerde, liefst positieve keuze kunnen maken voor het technische vmbo.

Maar hoe bereik je dat? Het verkennende onderzoek KiesVMBO! van Marieke Krakers, MSc. (TechYourFuture) en prof. dr. Juliette Walma van der Molen (Universiteit Twente) kan helderheid bieden. De onderzoekers verdiepen zich in de beeldvorming rond het vmbo, vooral de technische opleidingsrichtingen. Zij proberen de volgende vragen te beantwoorden:

Wat zijn de aannames van de verschillende doelgroepen? Stroken die met de werkelijkheid?

Welke interventies helpen leerkrachten en vmbo’s bij het begeleiden van leerlingen en ouders in de keuzeprocessen in de laatste jaren van het basisonderwijs?

Het onderzoek loopt van februari tot en met juli 2019. Lees meer over: KiesVMBO!