Start pilot STO regio Foodvalley

Start pilot STO regio Foodvalley

27 Jan 2021

Niet alleen in Overijssel, maar ook in de regio Foodvalley is TechYourFuture betrokken als partner in het Sterk Techniek Onderwijs. Komend voorjaar starten we, samen met po en vmbo leraren in deze regio met een pilot gericht op beeldvorming. 

In de STO regio Foodvalley zijn al verschillende lokale initiatieven, gericht op de doorgaande lijn op het gebied van Wetenschap en Technologie onderwijs vanuit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Naast het overdragen van kennis, houding en vaardigheden, is één van de doelen om ook de beelden die er zijn over techniek te verbeteren. Zodat meer leerlingen kiezen voor een toekomst in de techniek.

In dit project wordt onderzocht in hoeverre de verschillende initiatieven al effectief zijn en waar en hoe deze mogelijk nog verbeterd kunnen worden. In dit project wordt onderzocht: Welke succesfactoren zijn het meest effectief voor deze initiatieven? Kunnen we hierin van en met elkaar leren?

De effectieve kenmerken uit het in 2020 afgeronde vooronderzoek KiesVMBO worden hierbij toegepast. Monitoring van de effecten vindt plaats door middel van interviews en vragenlijsten.

Daarnaast start in de regio Foodvalley een pilot met het W&T Kompas met 6 tot 8 basisscholen. De inzet is om de basisscholen te ondersteunen bij het vaststellen van hun ontwikkeldoelen met betrekking tot W&T onderwijs. STO kan hierop vervolgens anticiperen in de doelstelling om de po-vo overgang op het gebied van W&T vorm te geven.

 Meer info is te lezen op de website van STO regio Foodvalley.