SPRONG subsidie 'Meer waarde door technologische innovaties voor gezonde en veerkrachtige regio's' toegekend

SPRONG subsidie 'Meer waarde door technologische innovaties voor gezonde en veerkrachtige regio's' toegekend

18 Nov 2021

Het SPRONG consortium 'Meer waarde door technologische innovaties voor gezonde en veerkrachtige regio's' zet in op het gedrag en empowerment van burgers met een lagere sociaaleconomische status in de regio's Noord- en Oost-Nederland. Ook wil het technologische innovaties geschikt en toegankelijk maken voor mensen met een lagere sociaaleconomische status om daarmee hun gezondheid en welzijn te bevorderen.

Een SPRONG subsidie is bedoeld om de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren.

Het SPRONG-netwerk bestaat uit Hogeschool Saxion, Hanzehogeschool Groningen, meerdere Centres of Expertise (CoE TechYourFuture, CoE Ondernemerschap, CoE Healthy Ageing), mkb’s, zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstellingen, burgers en de overheid.  
 

Meer weten?

Lees hier het nieuwsbericht dat geplaatst is op de website van Saxion.