Wetenschap en Technologie in het basisonderwijs. Doe mee!

Wetenschap en Technologie in het basisonderwijs. Doe mee!

29 Nov 2022

Schoolbesturen in Overijssel kunnen hun scholen ondersteunen met W&T Onderwijs dankzij een uniek aanbod van de Provincie!

De provincie Overijssel vindt een goed werkende arbeidsmarkt essentieel voor een krachtige economie. De talenten van jongeren die nu nog onderwijs volgen zijn in de toekomst hierin essentieel. Wetenschap en technologie zien wij als een belangrijke basisvaardigheid. Daarom stimuleren wij projecten waarbij kinderen leren omgaan met nieuwe technologieën.

Gedeputeerde Tijs de Bree: ‘’Je kunt daar niet vroeg genoeg mee beginnen, want jong geleerd is oud gedaan. Ik nodig de Overijsselse schoolbesturen van harte uit om mee te doen!”

Opleiding tot W&T-expert

Door Wetenschap & Technologie (W&T)-onderwijs in te voeren op school, krijgen leerlingen niet alleen kijk op techniek. Ze ontwikkelen ook specifieke vaardigheden, zoals een nieuwsgierige en kritische houding. Binnen de meeste schoolbesturen zijn al leraren met passie voor W&T maar bovenal kennis, expertise en ervaring. In deze pilot krijgen zij de kans hun kennis te delen zodat ook andere scholen binnen de stichting ervan kunnen profiteren. TechYourFuture, Expertisecentrum voor Techniekonderwijs, leidt ze op tot interne W&T-expert. Lees hier meer over W&T-expertise binnen schoolbesturen.

Ervaringen met W&T-experts

Aan de eerste pilot om W&T-experts op te leiden hebben al vier Overijsselse schoolbesturen deelgenomen. Het gaat om Stichting Koe, Consent, VCO-Oost-Nederland en Varietas. Daarbij zijn in totaal zeven W&T-experts opgeleid. Zij zijn voor ruim 90 basisscholen hét aanspreekpunt. Ze nemen onder meer het W&T-kompas af. Dat is een kort begeleidingstraject dat inzicht geeft in wat er al gebeurt aan W&T en welke ontwikkelstappen gemaakt kunnen worden. Tevens zijn deze W&T experts een belangrijke schakel tussen het W&T-netwerk van aanbieders en de scholen en het schoolbestuur.
Kijk hier naar een filmpje over ervaringen met W&T-experts in Enschede.

Doe mee!
Meld vanuit uw schoolbestuur een of meerdere medewerkers aan die de rol van W&T-expert mogen gaan uitvoeren. Zij nemen kosteloos deel aan de train-de-trainer W&T expert binnen schoolbesturen. Aanmelden kan via info@techyourfuture.nl.
Op basis van de aanmeldingen kijkt TechYourFuture wat er mogelijk en wenselijk is qua locatie en startdatum van de training.

Externe W&T-expert
Lukt het niet om direct een interne W&T-expert binnen uw bestuur op te leiden maar wilt u wel graag gebruik maken van het W&T Kompas? Dat kan door een externe W&T expert in te schakelen via diverse onderwijspartners in de regio. Hiervoor is per school een voucher van de provincie Overijssel van 500 euro beschikbaar.
Klik hier voor meer informatie en om contact op te nemen met een van de aanbieders.

Voor algemene informatie over Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs kunt u contact opnemen via info@techyourfuture.nl