Scans: Aansluiting gezocht

Scans: Aansluiting gezocht

Het onderzoek 'Aansluiting gezocht' richtte zich op de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de techniek in de regio Oost. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn twee praktische scans ontwikkeld om bedrijven inzicht te geven in hun HR beleid en hun behoefte aan 21e -eeuwse vaardigheden. 

HR scan

De ontwikkelde HR scan geeft MKB bedrijven inzicht in hoe hun bedrijfsstrategie samenhangt met het HR beleid en de ingezette HR instrumenten in hun bedrijf. De scan biedt suggesties voor bedrijven om hun HR beleid te verbeteren om daarmee een meer aantrekkelijke werkgever te zijn voor toekomstig en zittend technisch personeel.

Skills of the future scan

Deze scan geeft bedrijven inzicht in welke behoeften bedrijven hebben als het gaat om 21e -eeuwse vaardigheden van jonge technici en waar deze kennis, vaardigheden en houding geleerd dienen te worden (in de opleiding of op de werkvloer of beide).

Op basis van de bevindingen van deze scan hebben we een tool ontwikkeld waarin medewerkers en studenten met een technische achtergrond kunnen nagaan hoe zij scoren op de kennis, vaardigheden en houding die technische bedrijven vragen. De technici die de scan invullen krijgen na het invullen van de scan een automatische terugrapportage waarin getoond wordt op welke competenties die bedrijven vragen zij goed scoren en op welke competenties zij zich nog verder zouden kunnen ontwikkelen. Bij de te ontwikkelen competenties worden concrete tips gegeven hoe deze te ontwikkelen zijn.

Interesse?

Wilt u meer weten over de ontwikkelde scans of wilt u misschien zelf een scan afnemen? Neem dan contact op met info@techyourfuture.nl.