RoboTAO in beeld: de zoektocht naar een slimme mens-cobot samenwerking

RoboTAO in beeld: de zoektocht naar een slimme mens-cobot samenwerking

25 Oct 2021

TechYourFuture, Centre of Expertise is een intensieve samenwerking tussen Hogeschool Saxion, Universiteit Twente, Hogeschool Windesheim en ROC van Twente. TechYourFuture levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen en onderzoeken van tools, methoden en modellen die het voorbereiden op een technologische samenleving en arbeidsmarkt bevorderen en een leven lang ontwikkelen stimuleren.

Met een aantal korte video’s en praktijkpublicaties geeft TechYourFuture deze maanden een indruk van haar activiteiten en producten waaraan wordt samengewerkt met MKB-bedrijven. Deze week alweer de derde video die we publiceren.

Naar een slimme mens-cobot samenwerking door leren in het werk

In het project RoboTAO worden medewerkers en studenten voorbereid op het slim samenwerken met een cobot: collaborative robots. We verkennen hoe de samenwerking tussen mens en cobot optimaal kan worden ingericht, gebruikmakend van zowel de kwaliteit van de robot als de mens, en hoe mensen kunnen worden voorbereid op het samen-werken met een cobot. De video geeft een goede indruk van de stappen die zijn gezet in bedrijven en het technisch beroepsonderwijs met het inrichten van een slimme mens-cobot samenwerking.

 

 

Meer weten?

In het project 'RoboTAO - naar slimme mens-cobot samenwerkingen' zijn de afgelopen periode verschillende publicaties verschenen die dieper ingaan op de resultaten tot nu toe.

Wat volgt nog?

Deze video over leren in het werk door mens-cobot samenwerking(en) is de derde video in een reeks van vier. Deze video's zijn reeds verschenen in de reeks en/of volgen nog:

Houd onze website en social media kanalen in de gaten om deze niet te missen!