Kennis uit onderzoek: Technologie als tool voor 21ste eeuws leren

Kennis uit onderzoek: Technologie als tool voor 21ste eeuws leren

Onze maatschappij verandert snel op het gebied van technologische ontwikkelingen. Dit verlangt van scholen dat zij hier aandacht aanbesteden. Het TechYourFuture-project ‘Technologie als tool voor 21ste-eeuws leren’ onderzoekt hoe hogere-orde denkvaardigheden bij leerlingen (zoals kritisch en probleemoplossend denken) gestimuleerd kunnen worden door het gebruik van technologie. Uit eerder onderzoek blijkt dat de houding (attitude) van de leraar hierin een belangrijke rol speelt. Op deze pagina worden de publicaties gedeeld vanuit dat onderzoek.

Praktijkboek

 

Wetenschappelijk publicaties

Overige publicaties

 

Webinar

Gastsprekers Frances Wijnen, promovenda bij Universiteit van Twente, en Tamara Tijben, groepsleerkracht en teacher leader op de OBS de Rank in Hengelo, verzorgden het webinar in juni 2020 over het stimuleren van denkvaardigheden met behulp van technologie. Ze vertelden over de 21ste eeuwse vaardigheden, de taxonimie van bloom en wat precies hogere-orde denkvaardigheden zijn. Hierbij gaven zij ook praktische voorbeelden en vertelde Tamara hoe dit in hun school terugkomt. Ook werd aangegeven op welke manier onderzoek wordt gedaan omtrent deze onderwerpen in het project 'Technologie als tool voor 21ste eeuws leren'. Een deel van het webinar kan hieronder bekeken worden.  

Video's