Kennis uit onderzoek: Teachers Tech College

Kennis uit onderzoek: Teachers Tech College

De technische sector is continu aan verandering onderhevig. Bedrijven in deze sector vragen daarom om werknemers die in kunnen spelen op de technische, maar ook op de maatschappelijke veranderingen. In de regio resulteert dit in een nadrukkelijke vraag om meer kwalitatief hoogwaardig geschoolde technische werknemers. Het Teachers Tech College is een opleidingsroute die inspeelt op deze veranderingen en een kwalitatieve en kwantitatieve impuls geeft aan het opleiden van techniekdocenten van de toekomst.   

Downloads