Kennis uit onderzoek: Taal en Technologie

Kennis uit onderzoek: Taal en Technologie

Te weinig basisschoolleerkrachten achten zichzelf in staat om onderwijs te geven in wetenschap en techniek (W&T). Om dit probleem aan te pakken, richtte dit onderzoek zich op het duurzaam professionaliseren van leerkrachten in het ontwerpen en geven van taalgericht W&T onderwijs. Uit het onderzoek is gebleken dat integratie van taal en W&T een kansrijke en effectieve manier is om W&T-inhouden centraler te stellen in het onderwijs. TechYourFuture voert onderzoek uit om inzicht te krijgen in hoe leerkrachten vaardig kunnen worden om taalgericht W&T-onderwijs goed te implementeren in de eigen praktijk. Het onderzoek naar Taal en Technologie heeft een reeks aan publicaties en een webinar opgebracht.

Webinar 'W&T en taal'

Dr. Martine Gijsel, associate lector Taaldidactiek bij Hogeschool Saxion, verzorgde het webinar 'W&T integreren in je praktijk: W&T en Taal'. Ze vertelde vanuit haar expertise over hoe je W&T en mondelinge taal kunt integreren. De kern van haar verhaal: taal bevorderen door visuele ondersteuning en door concrete vragen die je als leerkracht kan stellen om de taalvaardigheid van leerlingen t.a.v. W&T te stimuleren.

Lees ook het interview met Martine Gijsel.

Publicaties

Uitgave Taal in de context van W&T. Om leerkrachten uit het basisonderwijs bewust te maken van de effectieve combinatie van taal en W&T, is in samenwerking met Platform Bèta Techniek en Expertisecentrum Nederlands een publicatie uitgebracht. Dit boek is gericht op alle leerkrachten in het basisonderwijs, maar vooral op leerkrachten die nog in een verkennende fase zitten op het gebied van W&T. Het doel van deze publicatie is om aan scholen te laten zien dat werken aan taal en werken aan W&T geen kwestie van ‘of-of’ is. Sterker nog: W&T biedt uitstekende aanknopingspunten voor talige activiteiten. Werken met de cyclus van Onderzoekend en Ontwerpend leren (OOL) doet een groot beroep op allerlei talige (redeneer-)vaardigheden van leerlingen. Door het laten zien van een scala aan mogelijkheden, ontwikkeld door de betrokken onderzoekers, kunnen leerkrachten, techniekcoördinatoren en schoolleiders zien en ervaren dat werken aan W&T en werken aan taal heel goed samen gaan. 

Download hier het e-book Taal in de context van W&T

Tools en werkwijzen

In het onderzoek zijn ook tools en werkwijzen ontwikkeld. Bekijk hier de pagina met alle praktische materialen waaronder lesmateriaal, draaiboeken, en trainingen.