Kennis uit onderzoek: Succesfactoren voor een verbeteraanpak gericht op reflectie bij technische hbo-opleidingen

Kennis uit onderzoek: Succesfactoren voor een verbeteraanpak gericht op reflectie bij technische hbo-opleidingen

In het onderzoek ‘Talentgerichte loopbaanbegeleiding en reflectie binnen technische hbo-opleidingen’ is bij zes verschillende technische opleidingen van Saxion de huidige praktijk van reflecteren en loopbaanbegeleiding in kaart gebracht. Daarin zijn aanbevelingen geformuleerd die voor elk van de zes opleidingen geldend waren.

Hierop aansluitend is een vervolgonderzoek gestart: Succesfactoren voor een verbeteraanpak gericht op reflectie bij technische hbo-opleidingen. Hieruit zijn de  onderstaande publicaties voortgekomen:

Downloads