Kennis uit onderzoek: Samen werken aan Bèta Burgerschap

Kennis uit onderzoek: Samen werken aan Bèta Burgerschap

In het project ‘Samen werken aan Bèta Burgerschap’ bedenken leerlingen zowel uit het PO als VO oplossingen voor complexe maatschappelijk-technologische vraagstukken. Deze actuele vraagstukken (socio-scientific issues) zoals energietransitie, watertekorten en misstanden in de textielindustrie zijn niet op te lossen zonder enige kennis van wetenschap en technologie. Hierdoor is dit project niet alleen burgerschapsvormend, maar ook beroepsvoorbereidend. De bedrijfsbezoeken, gastcolleges van experts en experimenten vormen mede hierom een belangrijk onderdeel van de leeractiviteiten. Op deze pagina worden de publicaties gedeeld vanuit dit onderzoek.

Position paper

In het position paper wordt Bèta Burgerschap gerechtvaardigd als burgerschapsopvatting. Het is geschreven naar aanleiding van het TechYourFuture onderzoeksproject “Samenwerken aan Bèta Burgerschap” (2015-2019) waarin onderzoekers hebben samengewerkt met basisscholen, middelbare scholen, technische bedrijven en andere inhoudelijk deskundigen aan de ontwikkeling van Bèta Burgerschap. Samen hebben zij leeractiviteiten ontwikkeld waarin maatschappelijk-technologisch vraagstukken centraal staan. In het eerste deel wordt de positie van Bèta Burgerschap ten opzichte van burgerschapsonderwijs toegelicht en in het tweede deel wordt beschreven hoe Bèta Burgerschap een plek kan krijgen in het onderwijs.

Onderzoeksrapport

In het onderzoek ‘Samen werken aan Bèta Burgerschap’ is gekeken naar de ontwikkeling van deze drie hoofdcompetenties bij leerlingen die deelnamen aan Bèta Burgerschap activiteiten, alsook naar de effecten van de training en video-coaching die de leerkrachten in het project gevolgd hebben. Benieuwd naar de resultaten? Lees er hier meer over.

 Publicaties

In de loop van dit onderzoeksproject worden verschillende wetenschappelijke artikelen in (inter-)nationale tijdschriften gepubliceerd. Wanneer deze beschikbaar zijn, worden ze hier geplaatst. 

Tools en werkwijzen

  • In het onderzoek is ook een praktijkboek over Bèta Burgerschap gepubliceerd voor het primair en voortgezet onderwijs. Lees hier meer over het Praktijkboek 'Bèta en technologie in burgerschapsonderwijs'
  • In het project "Samen werken aan Bèta Burgerschap" zijn verschillende Good Practices verzameld. De Good Practices geven leraren handvatten om Bèta Burgerschap in de praktijk te brengen door middel van leeractiviteiten. Je vindt de Good Practices hier.

Webinar terugkijken

Op 13 januari 2022 organiseerden we samen met de onderzoekers het webinar 'Maatschappelijke discussies in de klas: hoe en wat werkt?'. Kijk het hieronder terug.

Meer weten over Bèta Burgerschap? Bekijk dan het onderstaande filmpje!