Kennis uit onderzoek: Ontluikende gecijferdheid in W&T

Kennis uit onderzoek: Ontluikende gecijferdheid in W&T

Hoe kunnen leerkrachten bij het rekenen in groep 2 niet alleen getalbegrip maar ook vaardigheden in meten en meetkunde oefenen met de leerlingen? Deze vaardigheden zijn ook nodig bij wetenschap en techniek. Door te combineren in het lesprogramma kan een leerkracht rekenen en wetenschap en techniek aan bod laten komen in de klas. Tijdens de experimentele studie 'Ontluikende gecijferdheid in W&T' werd naast het ontwerpen van materiaal ook experimenteel onderzoek gedaan naar de effectivitiet van de materialen.

Publicaties

Over de resultaten is in diverse bladen gepubliceerd: