Kennis uit onderzoek: Onderwijscases van toonaangevende bedrijven in de Smart Industry

Kennis uit onderzoek: Onderwijscases van toonaangevende bedrijven in de Smart Industry

Het onderzoek naar onderwijscases van toonaangevende bedrijven in de Smart Industry richt zich op onderwijscases die een rijk en diepgaand inzicht geven in de meest actuele ontwikkelingen in de technische sector. Er zijn een aantal publicaties verschenen binnen dit onderwerp. Daarnaast is er ook een MOOC verschenen. 

Downloads/Publicaties

Artikel: werken in de nieuwe industriële revolutie
Hoe verandert het werk in de technische sector de komende jaren. Welke competenties moetenwerknemers dan bezitten en waar zouden deze aangeleerd moeten worden: in het bedrijf of in de opleiding? In het artikel, dat verschenen is in het Tijdschrift voor HRM, beschrijven ze de resultaten van het onderzoek.

Corporaal, S., Vos, M., Van Riemsdijk, M., De Vries, S. (2018). Werken in de nieuwe industriële revolutie. Tijdschrift voor HRM, 2, 20-44.

Boek: rebellen in de techniek
In samenwerking met het TechYourFuture project Aansluiting gezocht is het boek “Rebellen in de techniek” verschenen, met daarin onder andere een achttal portretten van technici die volgens hun werkgevers al ‘toekomstbestendig’ zijn. Geen vergezichten, maar een realistische beschrijving van ontwikkelingen die zich op dit moment voordoen in zowel grote bedrijven als in het MKB.

Peters, S., Corporaal, S., Vos, M. (2018). Rebellen in de techniek: de toekomst van werk in de techniekDeventer: TechYourFuture.