Kennis uit onderzoek: Leidinggeven aan toekomstbestendig interdisciplinair hoger bèta-technisch onderwijs

Kennis uit onderzoek: Leidinggeven aan toekomstbestendig interdisciplinair hoger bèta-technisch onderwijs

Doordat ingenieurs steeds meer interdisciplinair moeten gaan werken, is het van belang dat bèta opleidingen in het hoger onderwijs hier aandacht aan besteden in het curriculum. Saxion kent hiervoor o.a. het Smart Solutions Semester, de UT heeft het Twents Onderwijs Model. Saxion en de UT hebben beide echter de behoefte aan meer kennis over en ervaring met de vraag hoe deze interdisciplinariteit ontworpen en uitgevoerd kan worden.

In deze voorverkenning is gekeken naar de rol van onderwijskundig leiderschap in de ontwikkeling van interdisciplinair bèta-technisch onderwijs. Daarbij ging de aandacht uit naar één casus, het Saxion Smart Solutions Semester.

De volgende onderzoeksvraag stond centraal: Wat is de rol van geïntegreerd onderwijskundig leiderschap voor de ontwikkeling van interdisciplinair bèta technisch hoger onderwijs binnen het Smart Solutions Semester? Vanuit die vraag werd vervolgens ingegaan op de volgende thema's:

  1. Op welke manier is interdisciplinair onderwijs ingevoerd?
  2. Hoe krijgt geïntegreerd onderwijskundig leiderschap vorm?
  3. Hoe ziet het sociale netwerk (samenwerking opleidingen, lectoraat en werkveld) eruit als het gaat om het interdisciplinair onderwijs binnen het Smart Solutions Semester.

Publicatie

Het vooronderzoek heeft verdiepende inzichten opgeleverd met betrekking tot het ontwikkelen van een zelf assessment voor leidinggevenden en het ontwikkelen van de onderzoeksinstrumenten voor een grotere hoofdaanvraag, waarbij meerdere opleidingen van Saxion en de Universiteit Twente betrokken waren.

Lees hier het eindrapport van het vooronderzoek over 'Leidinggeven aan interdisciplinair bèta technisch hoger onderwijs'.