Tools en werkwijzen: Computational thinking voor het vmbo

Tools en werkwijzen: Computational thinking voor het vmbo

In het project 'Computational Thinking voor het vmbo' is in co-creatie aantrekkelijk en uitdagend CT onderwijs voor het vmbo ontwikkeld en geëvalueerd. In het project werkten vmbo-, mbo- en hbo-docenten samen. Het ontwikkelde materiaal sluit expliciet aan bij diverse beroepssectoren en de daarin relevante kennis/vaardigheden en is aantrekkelijk voor alle leerlingen in het vmbo. 

Voorbeeldmodules

In het project zijn vier voorbeeldmodules voor CT in het vmbo ontwikkeld. Deze zijn gratis te downloaden:

Download voorbeeldmodules 1 en 2

Download extra materialen voorbeeldmodule 1:

Download extra materialen voorbeeldmodule 2:

Download voorbeeldmodules 3 en 4

Download extra materialen voorbeeldmodule 3:

Download extra materialen voorbeeldmodule 4:

Interviews