Publicatie Tw1st education: over het samenwerken van mbo techniekstudenten

Publicatie Tw1st education: over het samenwerken van mbo techniekstudenten

26 Mar 2019

In het academische tijdschrift ‘International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning’ is ‘Improving the quality of vocational students’ collaboration and knowledge acquisition through instruction and joint reflection’ gepubliceerd. 

Artikel: instructie en gezamenlijke reflectie als middel om samenwerking te trainen en kennisverwerving te stimuleren

Binnen de beroepspraktijk wordt in diverse multidisciplinaire teams samengewerkt.  Bedrijven en onderwijsinstellingen zijn het daarom eens dat studenten moeten leren wat goede samenwerking is en hun samenwerkingsvaardigheden moeten trainen.

Uit eerder onderzoek blijkt dat het simpelweg ‘oefenen’ van samenwerking niet voldoende is om samenwerkingsvaardigheden aan te leren en te optimaliseren. Er is echter weinig bekend over hoe samenwerkingsvaardigheden dan wel goed aangeleerd kunnen worden.

In dit onderzoek werd gekeken naar de effecten van een klassikale instructie over kenmerken van een goede samenwerking (via: Respect, Intelligent samenwerken, Samen beslissen en Aanmoedigen, de zogenaamde RISA regels). Daarnaast is er gekeken naar de effecten van een ‘digitale tool’ waar studenten de samenwerkingsvaardigheden van zichzelf en hun samenwerkingspartners evalueren en op basis hiervan gezamenlijk doelen stellen om hun samenwerking te verbeteren. Om de effectiviteit te bepalen zijn studenten ingedeeld in een groep die alleen de instructie ontving, een groep die zowel instructie als de tool ontving en een groep die wel samenwerkte maar geen instructie noch de tool ontving. De kwaliteit van samenwerking en leerresultaten van deze studenten zijn gemeten en vergeleken. 

Uit het onderzoek blijkt dat enkel instructie en oefening onvoldoende was om de kwaliteit van samenwerking en kennisverwerving van de studenten te bevorderen. Zij presteerden vergelijkbaar aan de groep die geen instructie en geen tool ontving. De tool bleek wel succesvol; studenten uit deze groep presteerden beter op het gebied van samenwerken en kennisverwerving dan de andere studenten in het onderzoek. Het complete artikel ‘Improving the quality of vocational students’ collaboration and knowledge acquisition through instruction and joint reflection’ is online te lezen. De tool zal in de loop van 2020 vrij beschikbaar worden gemaakt.

Project: Tw1st education

Binnen het project Tw1st education (twenty first century skills in technical education) wordt onderzocht hoe 21e -eeuwse vaardigheden van technische mbo-studenten ondersteund kunnen worden. Binnen het onderzoek worden digitale labs en tools ontwikkeld om de studenten de mogelijkheid te geven om de 21e -eeuwse vaardigheden gecontextualiseerd in te oefenen en de ontwikkeling daarin te stimuleren. In dit beschouwende artikel is meer te lezen over hoe het slim inzetten van technologie het STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) onderwijs kan verbeteren. De vier Roc’s die meedoen met het project zijn: ROC van Twente, Aventus, het Graafschapcollege en het Deltion College. Het project is gesubsidieerd door NWO, TechYourFuture en Thales Nederland BV. 

Eshuis, E., ter Vrugte, J., Anjewierden, A., Bollen, L., Sikken, J. & de Jong, T. (2019).  Improving the quality of vocational students’ collaboration and knowledge acquisition through instruction and joint reflection. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. https://doi.org/10.1007/s11412-019-09296-0