Promotie Tim Post op 11 december 2019: nieuwsgierig en onderzoekend denken in de klas

Promotie Tim Post op 11 december 2019: nieuwsgierig en onderzoekend denken in de klas

6 Dec 2019

Welke denkvaardigheden, houdingen, motivaties en beeldvorming van leerlingen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs zijn belangrijk voor het nieuwsgierig en onderzoekende denken in de klas? Dat was de centrale vraag van het promotietraject van Tim Post de afgelopen jaren, welke is gefinancierd door TechYourFuture. Op de publicatiepagina van het project is meer informatie te vinden, o.a. de resultaten uit het onderzoek.

Op woensdag 11 december 2019 verdedigt Tim Post zijn proefschrift op de Universiteit Twente, getiteld: Fostering inquiry-based pedagogy in primary school: A longitudinal study into the effects of a two-year school improvement project.

In het kader van het onderzoek van Tim Post werden twee jaar lang volledige schoolteams van zes basisscholen geprofessionaliseerd om het nieuwsgierig en onderzoekende denken van leerlingen te stimuleren als een integraal onderdeel van hun dagelijks lesgeven. Tim Post evalueerde vervolgens de effecten ervan op het lesgedrag van leerkrachten en van de leerlingen. Daarbij vergeleek hij deze effecten met een controlegroep.

Het proefschrift toont aan dat een school-brede benadering voor de implementatie van Wetenschap & Technologie (W&T) in het basisonderwijs, in combinatie met uitgebreide attitudegerichte en didactische leerkrachtprofessionalisering met een brede focus op het W&T-onderwijs, basisscholen kan helpen om het W&T-onderwijs te integreren in de eigen schoolpraktijk. Tegelijkertijd onderstrepen de bevindingen dat het niet eenvoudig is voor basisscholen om W&T en de bijbehorende didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren te implementeren.

Leraren zullen daartoe eerst zélf overtuigd moeten raken van het nut, het plezier en de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren door te onderzoeken en te ontwerpen. Daardoor zijn zij in staat als authentieke rolmodellen te fungeren voor hun leerlingen, en kan de school een plek worden waar het nieuwsgierige, creatieve en gedurfde denken van leerlingen niet alleen overleeft, maar juist floreert.

Proefschrift

Bekijk hier zijn proefschrift: Fostering inquiry-based pedagogy in primary school: A longitudinalstudy into the effects of a two-yearschool improvement project. 

Noot: een Nederlandse samenvatting is achter in het proefschrift te vinden.

Locatie

De promotieplechtigheid vindt plaats op woensdag 11 december 2019 in de Prof. dr. G. Berkhoffzaal van het gebouw de Waaier op de Universiteit Twente (Hallenweg 25, 7522NB Enschede). Je wordt verzocht uiterlijk 16.30 uur aanwezig te zijn. Na afloop vindt er een afsluitende receptie plaats in de foyer.

Contact

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij Mireille Hubers, promotie.van.tim@gmail.com.

Op 11 december a.s. verdedigt Tim Post op de Universiteit Twente zijn proefschrift, getiteld: Fostering inquiry-based pedagogy in primary school: A longitudinal study into the effects of a two-year school improvement project. Je bent van harte welkom om de promotieplechtigheid bij te wonen