Promotie Frances Wijnen op vrijdag 28 oktober 2022

Promotie Frances Wijnen op vrijdag 28 oktober 2022

27 Oct 2022

Tijdens het project ‘Technologie als tool voor 21ste eeuws leren’ is onderzoek gedaan naar de houding van leerkrachten ten opzichte van nieuwe technologie en het stimuleren van hogere-orde denken bij leerlingen.

Naast een academisch proefschrift resulteerde dit onderzoek ook in een praktijkboek voor leerkrachten en (digitale) vragenlijsten waarmee leerkrachten hun attitude kunnen meten. Het praktijkboek presenteert acties die leerkrachten kunnen nemen passend bij de gemeten attitudes. Het praktijkboek is aan te vragen via deze link.

Promotie

De onderzoeker van dit project, Frances Wijnen, promoveert op vrijdag 28 oktober 2022. Zij verdedigt haar academische proefschrift ‘Using new technology and stimulating students’ higher-order thinking: a study on primary school teachers’ attitudes’. De verdediging kan op vrijdag 28 oktober 2022 van 16:30 tot 17:30 uur via deze link online gevolgd worden.

Meer weten?

Lees hier het interview met Frances Wijnen over uitkomsten van het onderzoek en het advies dat zij geeft aan leerkrachten.