Labels:

Leven lang ontwikkelen

Smart Implementation in het mkb en het technisch onderwijs

De samenwerkende pps’en in TechOost hebben via de lectoraten Smart Mechatronics en Robotics (Saxion) en de Lectoraten Employability Transition (Saxion / Leven Lang Ontwikkelen (Windesheim) en ROC van Twente een voorstel gedaan voor de invoering van automatisering waarbij deze oplossing optimaal op de engineers en operators is afgestemd voor een duurzame systeem innovatie in de bedrijven van het consortium.

Dit regionale initiatief van de lectoraten is verder uitgebreid met betrokkenheid van ROC van Twente. ROC van Twente en Saxion zijn regionaal kennisinstellingen in een regio waarin maakindustrie heel belangrijke is.  De vooruitgang op het gebied van besturingssystemen en de verspreiding van digitale technologie hebben een revolutie teweeggebracht in de wereld waarin we leven, wat betreft de manier waarop we dingen doen. Deze ontwikkelingen zijn zeer dynamisch en veranderen voortdurend (Wet van Moore), en hebben aanzienlijke gevolgen voor onze regio, die sterk afhankelijk is van de maakindustrie. Saxion en ROC van Twente zijn geaffronteerd om een continu aanbod van competente professionals te leveren die zijn uitgerust met de nieuwste praktische kennis en vaardigheden op verschillende niveaus, zodat de regionale bedrijven concurrerend kunnen blijven.

Projectbeschrijving

Aanleiding

Voor het succesvol inzetten van robotica en automatiseringsoplossingen in het mkb is adaptiviteit van de geautomatiseerde oplossing van groot belang. In tegenstelling tot OEM-ers produceren mkb-ers niet in massa maar in serie of klein serie. Het (snel) omschakelen van de productie naar een nieuwe klantvraag is essentieel om de markt te kunnen blijven bedienen. Dit vergt flexibiliteit van de gekozen automatiseringsoplossing en van de doelgerichte inzet van menselijk kapitaal. Operators en engineers moeten toegerust worden om snel en flexibel te kunnen omschakelen in aansturing en productie.

Doel

Doel van voorliggend project is om op systematische wijze ontwikkelings- en implementatiebehoeften van mkb-ondernemingen inzichtelijk te maken rondom robotiseren, automatisering en systems engineering, deze te vertalen naar een strategisch meerjarenplan en concrete interventies zodat in interdependente mens-robot productie-eenheden, waarbij human capital en technologische ontwikkelingen hand in hand kunnen gaan, mkb’ers op een mensgerichte manier technologie kunnen implementeren. In andere woorden is er dus een duidelijke match tussen de automatiseringsoplossing en de mensen die ermee gaan werken.

Om die doelstelling te behandelen bundelen de lectoraten en techniek opleidingen van ROC van Twente hun krachten in voorliggend programmavoorstel. We beantwoorden de volgende onderzoeksvragen:

Hoe kunnen we robotica, automatisering en system engineering in het mkb en onderwijs implementeren op een dusdanige manier dat de productiviteit en kwaliteit van arbeid én techniek verhoogd wordt?

  • welke eisen stelt dit aan het ontwerp van de technologie?
  • welke eisen stelt dit aan het ontwerp van het werkproces?
  • welke eisen stelt dit aan de samenwerking tussen mens en techniek?
  • welke eisen stelt dit aan de skills en ontwikkeling van medewerkers?
  • hoe ontwikkelen we mensen op een effectieve en aantrekkelijke manier?

Verwachte opbrengsten

De projectresultaten zijn in elke fase demonstrators en human capital instrumenten (llo aanpakken, trainingsmodulen, implementatieaanpakken) die voor een van de consortiumleden de haalbaarheid van de automatiseringsoplossing en de match tussen automatiseringsoplossing en de mensen die er mee gaan werken kunnen aantonen.

Looptijd

Meerjaren programma van 4 jaar

Betrokken onderzoekers

Dr. S. (Stephan) Corporaal

Lector Human Capital, Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

Dr. ir. A.Y. (Abeje) Mersha

Lector Smart Mechatronics and Robotics (Hogeschool Saxion)

M.R. (Milan) Wolffgramm, MSc

Hoofddocent/Onderzoeker Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

Dr. Maria Eismann

Hoofdonderzoeker (Hogeschool Saxion)

Dr. E. N. (Niek) Zuidhof

Hoofddocent/Onderzoeker Lectoraat Technology, Health & Care, Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

Betrokken partners

Powered by:

Meer weten?

Neem contact met ons op.

C.H.W. (Casper) de Jong, MSc

Onderwijskundige