Project over de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals mét technologie is gestart

Project over de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals mét technologie is gestart

11 Oct 2020

Van zorg- en welzijnsprofessionals vs. technologie naar ‘zorg- en welzijnsprofessionals mét technologie’, dat is kortgezegd wat in dit vooronderzoek verder verkend wordt. Ondanks de voordelen en grote potentie van technologische innovatie in de zorg, kleeft aan het gebruik ervan een belangrijk aandachtspunt: de professional moet de samenwerking met de technologie aan willen gaan, aan kunnen gaan en vol kunnen houden. 

In de twee gestarte parallelle voorverkenningen (een verkenning in het zorgdomein en een verkenning in het welzijnsdomein) staat daarom de volgende vraagstelling centraal: Hoe blijven de capaciteiten van zorgprofessionals aansluiten op het werk in de domeinen zorg en welzijn dankzij én ondanks de inzet van technologie in het arbeidsproces?

Consortiumpartners

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, slaan verschillende onderzoeksgroepen van meerdere onderwijsinstellingen en opleidingen de handen ineen:

  • Lectoraten Verpleegkunde en Human Capital in Smart Industry (Saxion)
  • Master Advanced Nursing Practice en master Health Care & Social Work  (Saxion)
  • Lectoraat ICT innovaties in de zorg (Windesheim)
  • Opleiding Verpleegkunde (Windesheim)
  • Opleiding Social Work (Saxion)
  • Opleidingen  Maatschappelijke Zorg, Verzorgde IG en Verpleegkunde (ROC van Twente)
  • Practoraat Zorg en Technologie (ROC van Twente)

Opbrengst

Het project, onder leiding van Dr. Marjolein den Ouden, deelt in het najaar van 2021 de nieuwe inzichten aan de hand van uitgewerkte casuïstieken voor het onderwijs en de toepassing ervan in de deelnemende opleidingen. Daarnaast benut het project de tijd om het netwerk rondom dit vraagstuk verder uit te breiden.