Project afgerond: TechAtelier: Computational thinking voor 10-14 jarigen

Project afgerond: TechAtelier: Computational thinking voor 10-14 jarigen

1 Nov 2019

In het advies van de commissie Curriculum.nu wordt aangegeven dat op alle scholen in Nederland aandacht moet zijn voor digitale geletterdheid, en als onderdeel daarvan Computational Thinking (CT). Het TechYourFuture-project ‘TechAtelier’ had als doel te verkennen hoe CT structureel geïmplementeerd kan worden in het onderwijs. Het project richtte zich op een specifieke casus, namelijk de Onderwijsroute 10-14 (OR10-14) in Zwolle.

Onderwijsroute 10-14 in Zwolle biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar en omvat dus zowel het primair als voortgezet onderwijs. De school bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs in vmbo, havo of vwo. De school heeft als ambitie Computational Thinking structureel onderdeel te laten zijn van het Techniekonderwijs dat wordt aangeboden.

Onderzoekers prof. dr. Joke Voogt, dr. Erik Bolhuis en dr. Wim Trooster hebben met behulp van een literatuurstudie, documentanalyse, observaties en interviews het beoogde, uitgevoerde en bereikte curriculum in beeld gebracht. Daarbij hebben ze ook de uitdagingen waar de onderwijsroute tegenaan liep in kaart gebracht. Om de ervaringen op OR10-14 te kunnen duiden is ook gekeken naar de manier waarop twee voorloperscholen CT in hun onderwijs vormgeven.

Resultaten

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het beoogde CT-curriculum op OR10-14 op hoofdlijnen overeenkomt met de CT-doelen die in de literatuur worden gesteld. De school biedt CT zowel geïntegreerd in de vakken als tijdens speciale techniekdagen aan. De leerlingen waren enthousiast over het CT-onderwijs op de techniekdagen en waren zich bewust van de aandacht voor CT in andere vakken. Hoewel de school ook voor uitdagingen heeft gestaan, gaan ze verder met de structurele implementatie van CT in hun curriculum. 

Ook heeft het onderzoek een netwerk gerealiseerd van scholen en experts, gericht op de realisering van duurzame implementatie van CT-onderwijs. Dit netwerk wordt blijvend ingezet in vervolgonderzoeken met betrekking tot CT.

Lees meer over het project en de resultaten in het Eindrapport 'Vormgeven van onderwijs in Computational Thinking'