Sleutelen aan een proactieve leercultuur in technische MKB bedrijven

Sleutelen aan een proactieve leercultuur in technische MKB bedrijven

Door het hoge tempo van technologisering en digitalisering worden er in toenemende mate andere eisen gesteld aan medewerkers in technische bedrijven. Het belang van blijvend bijhouden van kennis en vaardigheden is daarom belangrijker dan ooit. Techniekbedrijven staan voor de uitdaging om met leven lang ontwikkelen aan de slag te gaan. De onderzoekers van dit TechYourFuture project onderzoeken op welke wijze technische MKB bedrijven tot een leercultuur komen waarin medewerkers op een proactieve manier leren. 

Aanleiding

Eén van de belangrijkste uitkomsten van het eerdere TechYourFuture project 'Aansluiting gezocht' is dat techniekbedrijven het belang van continue aandacht voor leren en ontwikkelen van instromende en zittende medewerkers onderstrepen, maar vooral nog zoekende zijn op welke wijze ze dit concreet vorm kunnen geven in de context van de snelle technologische ontwikkelingen. Eén belangrijk onderdeel van dit onderzoek is dan ook het opzetten van ontwikkeltrajecten bij techniekbedrijven en het monitoren van leeropbrengsten. 

Leren en innoveren wordt steeds minder een traject voor alleen een individuele medewerker. Het wordt een creatief samenwerkingsproces binnen de organisatie en ook tussen bedrijven onderling en tussen werkveld en onderwijs. Een belangrijke stap in dit onderzoek is dan ook het opzetten van learning communities met deze diverse doelgroep. 

Doelgroep

 • Technische MKB bedrijven - Concrete handvatten om leren en innoveren op de werkplek op eigen kracht vorm te geven.
 • Technisch beroepsonderwijs (mbo & hbo) - Professionalisering van docenten en studenten door actieve betrokkenheid bij ontwikkeltrajecten van technische MKB bedrijven en in learning communities. 

Doelstellingen

 • Ontwikkelen van een gevalideerde leercultuurscan voor technische MKB bedrijven;
 • Ondersteunen van technische MKB bedrijven met het opzetten van een leerrijke werkomgeving om uiteindelijk te komen tot een aanpak die ook werkt voor bedrijven buiten het project; 
 • Opzetten van learning communities tussen technische MKB bedrijven, techniekonderwijs en andere relevante partners (o.a. brancheorganisaties, O&O fondsen).

Verwachte opbrengsten

 • Leercultuurscan rondom een leerrijk werkklimaat
 • Leer/ontwikkeltrajecten voor bedrijven
 • Learning communities

Partners

 • AWL Techniek
 • Boessenkool
 • Benchmark
 • VDL
 • TRIMM
 • Connecting Xperts
 • WIMM (Wij Investeren in Mens en Maatschappij)
 • A+O metalektro
 • Universiteit Twente, opleiding Educatonal Science

Looptijd

Dit project wordt uitgevoerd in de periode van februari 2019 tot en met januari 2023. 

Onderzoekers