Primair Onderwijs & VVE

Primair Onderwijs & VVE

In een hoog tempo volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar op en de technologische wereld verandert snel. Om goed te kunnen leven en werken in de technologische samenleving van nu en de toekomst is onderwijs in Wetenschap & Technologie essentieel.

Wetenschap & Technologie daagt kinderen uit, stimuleert hen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en in oplossingen te denken: kennis en vaardigheden die in de 21ste eeuw onmisbaar zijn. Daarnaast draagt aandacht voor de maatschappelijke kant van wetenschap en techniek, bèta-burgerschap, eraan bij dat kinderen uitgroeien tot volwaardige burgers, die goed voorbereid worden om actief te participeren in de technologische samenleving.

TechYourFuture helpt voor- en vroegschoolse educatie (vve) en het primair onderwijs met het duurzaam en effectief inpassen van Wetenschap & Technologie in de dagelijkse praktijk, met een breed onderwijsaanbod, onderzoek en professionaliseringsmethodieken. Het expertisecentrum initieert onderzoek en ontwikkelt activiteiten gericht op het systematiseren van kennis en ervaring over hoogwaardig Wetenschap & Technologie-onderwijs. Het leveren van maatwerk staat hierbij centraal.

 


Ga naar Actueel Onderzoek


Ga naar Kennis uit onderzoek


Ga naar Tools & Werkwijzen


Ga naar Archief Onderzoek