Podcast over Computational thinking

Podcast over Computational thinking

11 Jun 2019

Erik Barendsen, hoogleraar Vakdidactiek Informatica aan de Radboud Universiteit en de Open Universiteit, is door Remco Pijpers, strategisch adviseur bij Kennisnet, geïnterviewd in de vorm van een podcast over Computational Thinking (CT) in het onderwijs. Erik Barendsen benadrukt in deze podcast dat het bij CT niet alleen moet gaan om technologie, maar dat de verbinding met vakinhoud erg belangrijk is.

Op onze expertmeeting over Digitale technologie in het vmbo en mbo op 13 februari jl. sprak Erik Barendsen al over het belang van de combinatie van ICT en vakinhoud in het beroepsonderwijs. Ook sprak hij over de definitie van ‘Computational thinking’ (CT) en welke kennis en vaardigheden leerlingen hiervoor nodig hebben. 


Ook in andere projecten van TechYourFuture wordt onderzoek gedaan naar een doorlopende leerlijn voor CT. In het project TechAtelier: Computational thinking voor 10-14 jarigen worden de doelen, inhouden en didactiek van CT onderwijs in kaart gebracht en wordt in het project Computational thinking voor het vmbo samen met docenten aantrekkelijk CT onderwijs ontwikkeld en geëvalueerd.

Podcast

Luister hier naar de podcast over Computational thinking met Remco Pijpers en Erik Barendsen.