Pilot Stichting Zwaluwstaarten: 'Wetenschap en technologie in het basisonderwijs'

Pilot Stichting Zwaluwstaarten: 'Wetenschap en technologie in het basisonderwijs'

3 Apr 2020

Partners: Stichting Zwaluwstaarten, PO en VO-scholen  in de gemeente Rijssen-Holten,  Remo, Bouwgilde, OT&L, Saxion Onderwijs en Onderzoek Transfer

TechYourFuture is door de stichting Zwaluwstaarten gevraagd mee te denken over hoe W&T een goede  en structurele plaats kan krijgen in het basisonderwijs in de gemeente Rijssen-Holten. De stichting streeft daarbij naar een een intensieve en duurzame samenwerking tussen de technische bedrijven en de basisscholen in de gemeente. 

 Stichting Zwaluwstaarten

Stichting Zwaluwstaarten heeft het inititatief genomen om een modern gemeentelijk technieklokaal  in te laten richten waarin structureel W&T-onderwijs  kan worden aangeboden aan alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente Holten-Rijssen. Eerder al stelde de stichting techniekkisten aan het onderwijs beschikbaar deze zijn echter toe aan een vernieuwingsslag.

Het ideaalbeeld van Stichting Zwaluwstaarten? De leerkrachten geven technieklessen op school en kunnen voor de praktische uitvoering van de opdrachten terecht in het nog in te richten technieklokaal . Daarnaast brengen de klassen een bezoek aan een technisch bedrijf in de gemeente, of krijgen zij een gastles van één van de medewerkers. Ook wordt nagedacht over de aansluiting met het voortgezet onderwijs in de regio.

Middels een vragenlijst is gestart met het peilen van de wensen van de basisscholen zelf.
Conclusie? De scholen zijn zeer enthousisast om te starten met W&T echter is de gewenste wijze waarop en mate waarin zeer gevarieerd. Een centraal gelegen technieklokaal is echter niet voor alle scholen even handig gezien de lange reistijd.

 Projectplan

Met  de werkgroep waarin po-scholen, vo en mbo en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd is op basis van de wensen uit de scholen een projectplan ontworpen waarin uiteindelijk 8 leerlijnen voor de groepen 1 tot en met 8 zullen worden uitgewerkt rond actuele thema's die gebasseerd zijn op de 7 werelden van techniek. Voor de ontwikkeling van de materialen is de hulp ingeroepen van dr. ir. Anika Embrechts, docent/onderzoeker W&T onderwijs bij de pabo van Saxion.

Elk van de leerlijnen zal uiteindelijk minimaal bestaan uit een voorbereidende les in de groepen die gegeven wordt door de leerkrachten zelf, een les in het technieklokaal (behalve voor de groepen 1 t/m 4, zij hebben een praktijkles op school) en een afsluitende les in de klas. De leerkrachten worden hiervoor bijgeschoold.

Naast dit basispakket zijn er voor de leerkrachten tips en tricks om het thema uit te breiden en/of aan te laten sluiten bij de eigen lesmethodes voor techniek en wereldorientatie, Ook zijn er suggesties voor gastlessen en bedrijfsbezoeken aansluitend bij de thema's. 

Technieklokalen in VO-scholen

Omdat de scholen verspreid liggen in de gemeente bleek  een centraal gelegen technieklokaal niet wenselijk. Een oplossing werd gevonden in de inmiddels aangehaakte VO-scholen die met de plannen in het kader van Sterk Techniek Onderwijs  graag de verbinding met het PO versterken en werken aan doorlopende leerlijnen. Besloten werd drie technieklokalen te verspreiden over de gemeente door ze in te richten in de VO-locaties met vmbo-afdelingen.

Ook zijn inmiddels docenten uit het VO betrokken bij de werkgroep voor het ontwikkelen van techniekleerlijnen voor het VO die aansluiten bij de lessen voor PO. Een prachtig voorbeeld van een goede aansluiting!

Pilot

Inmiddels zijn 2 leerlijnen volledig uitgewerkt en is het format getest met een 5-tal basisscholen in een van de technieklokalen van CSG Reggestijn. De werkwijze werd zeer enthousiast ontvangen en inmiddels hebben zich meerdere scholen gemeld voor vervolgpilots.

Meer informatie?

Wil je graag meer weten over de pilot, of ben je benieuwd wat er mogelijk is bij jou in de regio? Neem contact op met Marieke Krakers m.m.krakers@saxion.nl.