Pilot opschaling W&T Kompas Enschede

Pilot opschaling W&T Kompas Enschede

9 Mar 2021

De ambitie van de provincie Overijssel is dat eind 2023 alle basisscholen W&T onderwijs aanbieden. De provincie ondersteunt scholen hier al in middels W&T vouchers ter waarde van € 500 , te besteden aan het door TechYourFuture ontwikkelde W&T Kompas. Hoewel enkele scholen ondanks de crisis gebruik maken van dit aanbod, is er de behoefte om te versnellen. Daarom heeft de provincie Overijssel aan TechYourFuture budget gegeven om W&T experts op te leiden binnen de schoolbesturen. In deze training leren de W&T experts hoe zij de schoolteams binnen hun koepel kunnen begeleiden met het W&T Kompas en hoe ze hen kunnen ondersteunen in het daarop volgende ontwikkeltraject.

In het voorjaar van 2021 start de eerste pilot in Enschede. Daarna hopen we stapsgewijs op te schalen naar de regio’s Twente, Deventer, Hardenberg en Zwolle. In totaal heeft de Provincie Overijssel voor dit project € 45.000 beschikbaar gesteld.

Partners in deze pilot zijn Provincie Overijssel, Stichting KOE, Consent, VCO Oost-Nederland, Kids4Twente, Saxion O&O Transfer.